Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

21

Bình

80

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Hi Du Hoa Tùng

lưu phong

chu phong
Nhân Vật Chính · Nam

Spoiler

Bj xuyên việt nhập vào thân xác mới sau tai nạn, lưu phong đã chấp nhận về tình trạng cũng như th...