Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

7

Bình

2277

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu của tác giả Riascvnb

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
5,200
2
2,020
3
2,000
4
1,200
5
1,000
8
400
9
400
10
350
11
250
13
200
14
200
15
200
16
200
17
100
18
100
20
67