Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Hệ Thống Lược Đoạt Giả

Truyện có 369 chương.
1
Thứ Nhất Lâm Nhạc
2
Trùng Sinh Dị Giới
3
Siêu Cấp Lược Đoạt Giả Hệ Thống
4
Cướp Đoạt Siêu Cấp Huyết Mạch Hệ Thống
5
Dung Hợp Huyết Mạch
6
Chung Thân Nhiệm Vụ
7
Huyết Mạch Luyện Hóa Quyết
8
Xung Đột Bắt Đầu
9
Triển Lộ Huyết Mạch
10
Lấy Một Địch Nhị, Thắng
11
Quỳ Xuống
12
Lâm Hải Nằm Viện
13
Song Câu Ngọc Sharingan
14
Luyện Tập Võ Kỹ
15
Tụ Hội
16
Thân Nhân
17
Bảo Tàng Khu
18
Chân Bảo Hiên
19
Vô Sỉ Lão Đầu
20
Đánh Cược Một Lần
21
Phẫn Nộ
22
Triệu Tứ
23
Dạng Này, Có Ý Tứ Sao
24
Thăng Cấp Sharingan
25
Chặn Giết
26
Mangekyou Sharingan Uy Lực
27
Ly Gián
28
Thu Hoạch (một)
29
Thu Hoạch (nhị)
30
Lâm Sơn Gia
31
Bắt Chuột Đồng
32
Đây Là Có Chuyện Gì
33
Khống Chế Bầy Chim
34
Tiến Hóa Diều Hâu
35
Diều Hâu Nhận Chủ
36
Diều Hâu Hoàn Toàn Tiến Hóa
37
Chế Định Kế Hoạch
38
Bắt Đầu Hành Động
39
Sự Tình Giải Quyết Cùng Bị Thương
40
Sự Kiện Ảnh Hưởng
41
Lưu Nhất Phỉ
42
Buông Ra Nữ Hài Kia, Để Cho Ta Tới
43
Đã Nói Xong Kịch Bản Đâu (một)
44
Đã Nói Xong Kịch Bản Đâu (nhị)
45
Lâm Nhạc Lo Lắng
46
Biện Pháp Giải Quyết
47
Hệ Thống, Ngươi Tiết Tháo Đâu
48
Quyết Định Phương Pháp Trị Liệu
49
Xích Viêm Điêu
50
Lâm Nhạc, Xích Viêm Điêu Chủ Nhân?
51
Xích Viêm Điêu Chân Chính Chủ Nhân
52
Niêm Thổ
53
Tìm Đánh Có Phải Hay Không
54
Lâm Hà Tới Chơi
55
Ta Thích
56
Bắt Tiểu Thâu
57
Trang!
58
Chân Tướng
59
Vân Lai Trang Phục Thành
60
Nói Xấu
61
Vậy Ngươi Đều Có Thể Thử Một Chút
62
Xử Phạt Cùng Lấy Lòng
63
Đông Khu Mỹ Thực Đường Phố
64
Tiểu Nam Hài Cùng Nhiệm Vụ
65
Nhiệm Vụ: Cứu Vớt Tiểu Hài
66
Nguyệt Hắc Phong Cao Giết Người Dạ!
67
Tập Sát
68
Cầu Xin Tha Thứ
69
Ma Luyện Tự Thân
70
Rút Thưởng
71
Tiểu Thâu Trả Thù
72
Thiên Niên Sát Uy Lực
73
Mập Mạp Thần Trợ Công
74
Sử Thượng Đệ Nhất Hèn Mọn Thiên Tài
75
Lâm Nhạc Thành Danh!
76
La Thiên Cho Mời
77
Dị Dạng
78
La Thiên
79
Nhiệm Vụ: Tội Phạm Truy Nã Tận Thế
80
Mục Tiêu Thứ Nhất
81
Thi Thử
82
Tổ Đội
83
Mục Tiêu Kế Tiếp
84
Người Hiềm Nghi
85
Dò Xét
86
Mai Phục
87
Làm Sao Cảm Giác Có Chút Trung Nhị?
88
Sự Tình Liền Đơn Giản Như Vậy
89
Lại Là Hắn!
90
Cái Này Tội Phạm Truy Nã Có Chút Dọa Người
91
Tìm Một Biện Pháp Tốt
92
Biện Pháp Thứ Hai
93
Niết Bàn Tinh Xá Chi Thuật
94
Phục Sinh Vương Đại Chí
95
Tiểu Lý Phi Đao
96
Mua Sắm Thi Thử Vật Dụng
97
Khảo Hạch Quy Tắc Biến Hóa
98
Ba Người Đi
99
Thi Thử Bắt Đầu
100
Gờ Ráp Heo