Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

10

Vấn Đề

Thêm

Truyện Chưa Công Bố

Đề cử / Đánh giá truyện Hệ Thống Giải Trí Điên Cuồng (Dịch Free)

Ma_Đạo_Vô_Tình · Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
89 Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyện hay, nd khá hấp dẫn, dịch tốt đáng đọc ak