Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

74

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Long Châu

MềuKa · Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Cao Độ YY

Ma tu thì tu thoi vốn đi con đường này thì đã ít công pháp để nâng tu vi rồi, nên đừng kén cá chọn canh

hài
Truyện tương tự đề xuất bởi MềuKa