Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

73

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Long Châu

Truyện có 68 chương.
1
Nhiệm vụ "cuối cùng"
2
Tình nghĩa anh em
3
Thế giới mới, cuộc sống mới
4
Nhiệm vụ đầu tiên
5
Nữ nhân thật phiền phức
6
Ám Minh giáo
7
Cứu Tử Minh
8
Đm hệ thống
9
Luyện thể
10
Hoàn thành nhiệm vụ
11
Chức năng mới của hệ thống
12
Thần khí, Thánh khí
13
Thanh Lâu
14
Gặp lại Thuý An
15
Đấu giá hội
16
Hoả + Thổ =?
17
Kim thạch bí ẩn
18
Cổ phù bí ẩn
19
Lại phải làm anh hùng
20
Tới Linh gia
21
Chữa trị
22
Minh gia tới
23
Chiến Minh Uy
24
Nhận chủ
25
Khảo hạch
26
Đến Tàng Thư Các
27
Chủ tịch giả vờ và cái kết
28
Ngậm máu phun bát cấp gia tộc
29
Công năng của chất dịch
30
Gặp lại cố nhân
31
Minh Quang Biến Xạ Nhẫn
32
Dung Nham
33
Hồng Quan
34
Chiêu mới
35
Ánh Dương
36
Long Tiêu
37
Đến Nhật Nguyệt tháp
38
Bị đột kích
39
"Ăn" Ánh Dương
40
Mục đích thực sự
41
Đến Hoàng Sa đại lục
42
Hai tấm cổ phù
43
Đi nhờ, bị cướp
44
Tác chiến
45
An Bắc
46
Quỷ
47
Chạy khỏi ngạc ngư
48
Thông đạo trong hòn đảo
49
Kho tàng
50
Đông Kì
51
Khắc chế
52
Trở về Minh Long Bang
53
Lên đường
54
Dị thuộc tính chưa trọn vẹn
55
Đại hội bắt đầu
56
Cao Tiến
57
Mặc cả
58
Hồng Quan chiến Lam Linh
59
Chà đạp
60
Nhật Quang Kiếm
61
Trọng thương
62
Quá khứ của Cao Tiến
63
Quán quân
64
Trong bảo khố
65
Tới Đông Hải
66
Hai tên quái vật
67
Lại đá nhầm thiết bảng
68
Thiên tài chiến thiên tài
Chọn khoảng: 1 - 68