Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Harry Potter và Hòn đá Phù thủy (Quyển 1)

ĐồTiênkiếm · Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
91 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Cũng bình thường nhưng