Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Hải Thượng Phồn Hoa

trinhhoan888 · Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện tương đối ngắn, vẫn là những đoạn buồn, những ám ảnh sâu về xúc cảm như nhiều tác phẩm khác của PNTT.

ngôn tình tình tiết logic