Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Hắc Thiết Chi Bảo

Truyện có 2009 chương.
1
Hắc thiết thời đại đến
2
Quốc dân nam nội bộ
3
Đánh nhau
4
Cướp đoạt
5
Phi cơ huynh đệ hội
6
Hắc Viêm thành
7
Khu buôn bán cùng tiệm tạp hóa
8
Châu tâm thần toán
9
Lầu các phòng nhỏ
10
Phi cơ huynh đệ hội phúc lợi
11
Đứa ngốc hoàng kim
12
Thần bí item
13
Hắc Thiết Chi Bảo
14
Thuộc tính
15
Hồng Cân đạo
16
Lại tham Hắc Thiết Chi Bảo
17
Sớm đương gia
18
Đây là thế giới của ta
19
Mục tiêu mới
20
Quyển 2 - Chương 1: Thiếu niên dã tâm
21
Dung Cô Viện
22
Khai hoang
23
Quyển 2 - Chương 4: Khổ bức bảo chủ
24
Quyển 2 - Chương 5: Điểm công đức
25
Quyển 2 - Chương 6: Niềm tin
26
Quyển 2 - Chương 7: Hồng Cân Đạo Phong Vũ
27
Quyển 2 - Chương 8: Không thẹn với lương tâm
28
Quyển 2 - Chương 9: Colin Thượng Úy khen thưởng
29
Quyển 2 - Chương 10: Dâm loạn mỹ nữ
30
Quyển 2 - Chương 11: Cùng xã hội thượng lưu lần thứ nhất tiếp xúc thân mật
31
Quyển 2 - Chương 12: Ai biết không phải phúc
32
Quyển 2 - Chương 13: Bí truyền
33
Quyển 2 - Chương 14: Thân thể năng lượng
34
Quyển 2 - Chương 15: Huyết Hạt chiến sĩ
35
Quyển 2 - Chương 16: Lĩnh ngộ
36
Quyển 2 - Chương 17: Tạp mãn, đê tiện
37
Quyển 2 - Chương 18: Cảnh do lòng sinh
38
Quyển 3 - Chương 1: Không cách nào trốn tránh nhân sinh
39
Quyển 3 - Chương 2: Mấy cái mâm gợi ra huyết án
40
Quyển 3 - Chương 3: Âm mưu cùng thuốc chuột
41
Quyển 3 - Chương 4: Hậu Hắc Đại Pháp
42
Quyển 3 - Chương 5: Bất ngờ va chạm
43
Quyển 3 - Chương 6: Kiên trì mỹ đức
44
Quyển 3 - Chương 7: Nhen lửa Thần Cung
45
Quyển 3 - Chương 8: Đêm khuya tàn sát
46
Quyển 3 - Chương 9: Chúng ta là anh em
47
Quyển 3 - Chương 10: Thần chi dãy số
48
Quyển 3 - Chương 11: Cổ động
49
Quyển 3 - Chương 12: Nhân vật nổi tiếng
50
Quyển 3 - Chương 13: Tặng kiếm
51
Quyển 3 - Chương 14: Tâm huyết dâng trào
52
Quyển 3 - Chương 15: Cuối cùng xử nam
53
Thiết Thai Quả hiệu quả
54
Nhân sinh lần thứ nhất
55
Lạc vào miệng cọp
56
Quyển 3 - Chương 19: Đấu trí so dũng khí
57
Quyển 3 - Chương 20: Sinh tử thử thách
58
Quyển 4 - Chương 1: Âm mưu lớn
59
Quyển 4 - Chương 2: Kỳ tích nghịch chuyển
60
Quyển 4 - Chương 3: Cách giáo ngày
61
Quyển 4 - Chương 4: Dạ thảo
62
Quyển 4 - Chương 5: Phì lên phiền phức
63
Quyển 4 - Chương 6: Quang Huy Chi Quả
64
Quyển 4 - Chương 7: Hình người máy tính sinh ra
65
Quyển 4 - Chương 8: Thí luyện trước chuẩn bị
66
Quyển 4 - Chương 9: Đại nhân cùng đại sự
67
Quyển 4 - Chương 10: Bước lên hành trình
68
Quyển 4 - Chương 11: Thí luyện bắt đầu
69
Quyển 4 - Chương 12: Vừa buồn nôn vừa đáng sợ
70
Quyển 4 - Chương 13: Dã Lang thung lũng
71
Quyển 4 - Chương 14: Căn cứ cùng lý tưởng
72
Quyển 4 - Chương 15: Bố trí cạm bẫy
73
Quyển 4 - Chương 16: Trở thành thợ mỏ
74
Quyển 4 - Chương 17: Ta yêu thích chính là nữ nhân
75
Quyển 4 - Chương 18: Một mao không cho
76
Quyển 4 - Chương 19: Thu hoạch
77
Quyển 4 - Chương 20: Kim Tuyến Ngư
78
Quyển 4 - Chương 21: Cạm bẫy lưu sinh ra
79
Quyển 5 - Chương 1: Có chút danh tiếng
80
Quyển 5 - Chương 2: Bạo Tăng cơ bản năng lượng dự trữ
81
Quyển 5 - Chương 3: Hắc Viêm Thành Phong Bạo
82
Quyển 5 - Chương 4: Đột phá cực hạn
83
Quyển 5 - Chương 5: Dã Lang đột kích ngược
84
Quyển 5 - Chương 6: Thời khắc sống còn
85
Quyển 5 - Chương 7: Đại nạn không chết
86
Quyển 5 - Chương 8: Thức tỉnh
87
Quyển 5 - Chương 9: Tối đáng quý đồ vật
88
Quyển 5 - Chương 10: Thiết huyết thần quyền
89
Quyển 5 - Chương 11: Bí tịch cùng Thiên Sứ
90
Quyển 5 - Chương 12: Chia sẻ thứ tốt
91
Quyển 5 - Chương 13: Cây nhỏ mang đến kinh hỉ
92
Quyển 5 - Chương 14: Giết chóc chi quả
93
Quyển 5 - Chương 15: Tiếng trầm tiến lên
94
Quyển 5 - Chương 16: Khúc nhạc dạo
95
Quyển 5 - Chương 17: Quấy rối
96
Quyển 5 - Chương 18: Tiểu nhân vật ích kỷ
97
Quyển 5 - Chương 19: Vu oan
98
Quyển 5 - Chương 20: Trộm gà không xong còn mất nắm gạo
99
Quyển 5 - Chương 21: Đối đáp tại công đường
100
Quyển 5 - Chương 22: Hoàn toàn thắng lợi