Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

23

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Hắc Ám Văn Minh

VạnCổThưThần · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện này là đỉnh cao của mạt thế 500 ae muốn đọc truyện nào giống thần ma hệ thống thì cứ nơi hết vào đây