Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

5

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Giảo Phụ

Đế_mai_tính · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện trọng sinh, hành văn hay, cốt truyện có trình tự hợp lý. Truyện thanh thủy văn ko hợp với các vị nghiện sắc.

hài
ĐồTiênkiếm · Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
94 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Cũng bình thường