Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

4

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

xonevictory · Hư Linh Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
67 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay, hay, hay, hay

Chỉ có thể nói thế

Mình kì lắm, truyện cùi là quăng ko thèm đọc

mà truyện hay thì quăng việc để mà đọc