Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

4

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Giang Sơn Chiến Đồ

knap1nginnao929 · Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay, tình tiết khá hợp lý truyện cũng không quá dài lan man

TiêuDaoTiênTử · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện hay nd hấp dẫn