Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Giang Hồ Chi Đỉnh Phong Thần Thoại

Truyện có 299 chương.
1
Trọng Sinh Giang Hồ (cầu Phiếu Đề Cử)
2
Rừng Hoang Bá Chủ
3
Kéo Nói Cướp Tiêu
4
Giết Heo Uống Máu
5
Hồng Sơn Trấn Nhỏ (cầu Phiếu Đề Cử)
6
Trạm Dịch Nhiệm Vụ
7
Công Dục Thiện Kỳ Sự Tất Tiên Lợi Kỳ Khí (*muốn Làm Chuyện Tốt Thì Phải Có Công Cụ Tốt)
8
Cao Thủ
9
Đánh Chó Anh Hùng
10
Bán Thịt Chó Phát Tài (cầu Phiếu Đề Cử)
11
Nhân Vật Quan Trọng
12
Tảo Phỉ
13
Thừa Dịp Hắn Bệnh Đòi Mạng Hắn
14
Kiếp Tiêu Phủ Pháp
15
Quỷ Xui Xẻo
16
Cao Thủ Tịch Mịch
17
Đại Thành Quyền Pháp
18
Cho Ta Thần Ngưu Cái Giao Phó
19
Đả Cẩu Ca Lại Chế Huy Hoàng
20
Giang Nam Tinh Vân Cung
21
Dấn Thân Vào Tinh Vân [ Một ]
22
Dấn Thân Vào Tinh Vân [ Hai ]
23
Tẩy Tủy Đan
24
Đỏ Cực Nhất Thời
25
Chờ Ngươi, Đi Tìm Cái Chết
26
Chiến Đấu Đao Nô
27
Năm Chiêu
28
Tiêu Sát Ngũ Thức
29
Tam Đại Đệ Tử
30
Luyện Đao (cầu Phiếu Đề Cử)
31
Tư Tấn Kỳ Cơ Hội
32
Sư Thúc Ta Thật Cao Hứng
33
Đùa Bỡn Ngươi Thì Thế Nào
34
Đả Cẩu Ca Túng
35
Giang Hồ Hành Sự, Đao Kiếm Cười
36
Giết Sạch Ngươi Bằng Hữu
37
Túy Tửu Thanh Phong Kiếm (cảm Ơn Tongkim Đại Ca)
38
Đao Tới
39
Bảo Đao Phong Theo Ma Luyện Ra
40
Tiểu Quỷ Khó Dây Dưa
41
Rời Núi Nghênh Chiến
42
Lại Thính Phong Ngâm
43
Hỏi Trước Đó Hỏi Trong Lòng Bàn Tay Đao
44
Hoàn Toàn Nổ
45
Trong Lòng Dã Vọng [ Một ]
46
Trong Lòng Dã Vọng [ Hai ]
47
Lung Lạc Lòng Người
48
Lên Núi Đả Hổ [ Một ]
49
Lên Núi Đả Hổ [ Hai ]
50
Hổ Không Gặp, Gấu Tới Trước
51
Thú Bị Nhốt
52
Sóng Gió Lại Nổi Lên
53
Giang Hồ Không Thiếu Được Sát Hại
54
Giang Hồ Phong Vân Bảng
55
Công Lực Tinh Tiến
56
Gió Nổi Mây Vần, Quần Anh Tập Trung
57
Giang Hồ Bách Thái
58
Long Cung Vương Bài
59
Thù Cũ Chân Tướng
60
Thứ Nhất Nội Khí Cảnh
61
Sư Môn Nhiệm Vụ
62
Lúng Túng Một Màn Xảy Ra
63
Liễu Ám Hoa Minh
64
Tình Báo Tới Tay Liền Diệt Khẩu (cầu Sách Đơn)
65
Trong Ứng Ngoài Hợp (cầu Phiếu Đề Cử)
66
Bổng Đả Uyên Ương (cầu Phiếu Đề Cử)
67
Đao Đao Đao Sát Đao
68
Mặt Người Lòng Thú (cầu Phiếu Đề Cử)
69
Hùng Tâm Tráng Chí
70
Luyện Khí Nhiệm Vụ
71
Ngày Xưa Bạn Cũ
72
Đoạt Người Cơ Duyên
73
Người Xấu Chuyện Tốt
74
Như Buồn Phu Nhân
75
Cố Bày Nghi Trận
76
Đạp Phá Thiết Hài Vô Mịch Xử
77
Bổng Tên Tham Lang
78
Độc Sát Môn
79
Đừng Quỳ Nói Chuyện
80
Ưng Trảo Đến, Đao Pháp Thành
81
Ta Chính Là Ta
82
Đi Qua Chuyện Đã Qua
83
Bên Giấu
84
Đường Môn
85
Huyết Đao (cầu Phiếu Đề Cử)
86
Ý Nghĩ Rơi Vào Khoảng Không
87
Khổ Độ Khách Sạn (cầu Phiếu Đề Cử)
88
Tiểu Bắc Minh Hóa Công Tiểu Pháp
89
Độc Cương Bại Lộ
90
Bánh Bao
91
Bái Hỏa Giáo
92
Trong Sa Mạc Ma Tính
93
Võ Học Cảm Động
94
Ngộ Tính Không Đủ
95
Bò Cạp Rượu, Hưởng Vĩ Thịt
96
Trộm Cắp (cầu Phiếu Đề Cử)
97
Thảm Sát
98
Không Tồn Tại Công Bình
99
Cuồn Cuộn Sóng Ngầm
100
Vây Chó Sói (cầu Phiếu Đề Cử)
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 299