Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

YY-Convert

Trần Thị Gia Tộc Tu Tiên Lục

Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Còn tiếp
Số chữ 2,705
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2020
Độ tuổi 5+

Giới Thiệu Truyện Trần Thị Gia Tộc Tu Tiên Lục

gia tộc làm ruộng

* Giới thiệu:
Một tiểu gia tộc tu tiên quật khởi chi lộ, một phổ thông để hướng lên phấn đấu chi lộ, một câu chuyện tu tiên sinh động, ngươi và ta tưởng tượng thiên địa…..
[Phàm nhân lưu, gia tộc lưu, tu luyện, cổ điển tiên hiệp]

*Tu luyện cảnh giới giới thiệu:
Luyện Khí kỳ (tuổi thọ 120 năm).
Trúc Cơ kỳ (tuổi thọ 300 năm).
Tử Phủ kỳ (tuổi thọ 600 năm).
Kim Đan kỳ (tuổi thọ 1200 năm).
Nguyên Anh kỳ ( tuổi thọ 3000 năm).
Hóa Thần kỳ (tuổi thọ 6000 năm).
Ghi chú: như tu luyện đặc thù công pháp hoặc phục dụng Diên Thọ Linh dược có thể kéo dài tuổi thọ. Thọ nguyên tình huống cụ thể, nguyên nhân người mà khác, nguyên nhân tu vị cao thấp mà có chỗ chênh lệch.

*Cấp bậc pháp bảo chia làm:
Nhất, Nhị giai xưng Pháp khí dùng thích hợp tại Luyện Khí kỳ.
Tam giai xưng Linh khí dùng thích hợp tại Trúc Cơ kỳ.
Tứ giai xưng Bảo khí dùng thích hợp tại Tử Phủ kỳ.
Ngũ giai xưng Pháp bảo dùng thích hợp tại Kim Đan kỳ.
Lục giai xưng linh bảo dùng thích hợp tại Nguyên Anh kỳ
Thất giai xưng Cổ bảo dùng thích hợp tại Hóa Thần kỳ

*Yêu thú phân chia làm:
Nhất, Nhị giai yêu thú tương đương Luyện Khí kỳ.
Tam giai yêu thú tương đương Trúc Cơ kỳ.
Tứ giai yêu thú tương đương Tử Phủ kỳ.
Ngũ giai yêu thú tương đương Kim Đan kỳ.
Lục giai yêu thú tương đương Nguyên Anh kỳ
Thất giai yêu thú tương đương Hóa Thần kỳ.
Ghi chú:

1. Ngang nhau cảnh giới yêu thú tuổi ít nhất là gấp 2-3 lần tu sĩ, thần thú tuổi thọ càng dài.

2. Ngang nhau cảnh giới trở xuống yêu thú thự lực so với tu sĩ mạnh hơn một chút, nhưng linh trí hơi yếu, ngoại trừ một số nhỏ.

3. Yêu thú đến Tam giai chỉ số thông thông như hài tử 7-8 tuổi, Tứ giai có thể thần thức truyền âm, Ngũ giai có thể miệng phun tiếng người, Lục giai vượt qua Lôi kiếp tu thành hình người, Thất giai cùng nhân loại không giống, chỉ số thông minh cao hơn nhân loại một bậc, một chứ đặc
thù yêu thú, thần thú không cách nào hóa hình hoặc hóa hình khó khăn.

4. Trận pháp sư, Đan sư, Thuần thú sư cảnh giới phân chia giống như trên.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Trần Thị Gia Tộc Tu Tiên Lục!

Chương Mới Nhất Trần Thị Gia Tộc Tu Tiên Lục

Trần gia Chi Ngọc
Ch.2
Cửu Hoa Sơn Trần Gia
Ch.1