Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Game Online: Con Hàng Này Không Phải Kỵ Sĩ

Thể loại Võng Du
Trạng thái Hoàn thành
Số chữ 1,076,639
Convert 100%
Cập nhật

Giới Thiệu Truyện Game Online: Con Hàng Này Không Phải Kỵ Sĩ

➼ Con hàng này thì là ưa thích ăn mặc Plate Armor vui chơi chạy, nhưng con hàng này không phải kỵ sĩ.

Con hàng này thì là ưa thích anh hùng cứu mỹ thuận tiện chấm mút, nhưng con hàng này không phải kỵ sĩ.

Con hàng này từ trước đến nay đứng đấy để cho người khác đánh, nhưng con hàng này thật không phải là kỵ sĩ...

Nói tóm lại, đây là tại giảng một cái nhị bức nghiêm túc cố sự.☠ .P/s﹏✍ Một số bộ đồ sẽ là tiếng anh , mình thích thế a e thông cảm .P/s﹏✍

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Game Online: Con Hàng Này Không Phải Kỵ Sĩ!