Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Gả Hạnh Không Hẹn

MeoWiWi · Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
40 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Ko ưa loại nữ 9 thích mà cứ làm màu, nên cho 2 sao thôi.