Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Em Gái, Anh Yêu Em

Truyện có 40 chương.
1
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 1: Nhận Nuôi
2
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 2: Tàn Phế
3
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 3: Lại Một Đả Kích
4
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 4: Em Gái
5
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 5
6
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 6: Bị Bắt Nạt
7
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 7
8
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 8
9
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 9: Vấn Đề Thầm Mến
10
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 10: Cô Gái Nhỏ Nhiệt Tình
11
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 11: Rời Khỏi
12
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 12: Đã Lâu Không Gặp
13
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 13: Đại Học
14
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 14
15
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 15: Lúc Sáng Lúc Tối
16
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 16: Nữ Phụ Ra Sân
17
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 17: Miêu Tả Sinh Động
18
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 18: Em Gái Lâm
19
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 19: Nằm Nói Chuyện
20
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 20: Khúc Dạo Đầu
21
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 21: Ngoại Truyện Về Vạn Vũ Thần
22
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 22: Không Kiềm Hãm Được
23
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 23: Sáng Tỏ
24
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 24: Lúc Nên Ra Tay Thì Phải Ra Tay
25
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 25: Leo Núi
26
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 26: Mặt Trời Mọc
27
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 27: Bối Rối
28
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 28: Thổ Lộ
29
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 29: Bức Ảnh Phong Ba
30
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 30: Vị Ghen Vui Vẻ Trong Tình Yêu
31
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 31: Gặp Bạn Bè
32
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 32: Động Lòng Không Bằng Hành Động
33
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 33: Mời Khách
34
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 34: Thăm Lớp
35
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 35: A Vạn Mang Thai
36
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 36: Phát Hiện
37
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 37: Muốn Hay Không Muốn
38
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 38: Có Em Thật Tốt
39
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 39: Đã Định Trước Trong Vận Mệnh
40
Em Gái, Anh Yêu Em - Chương 40: Em Gái, Anh Yêu Em
Chọn khoảng: 1 - 40