Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Dưỡng Bảo Đồ Lục

Truyện có 294 chương.
1
Chương 1: Nuôi kiếm
2
Chương 2: Địa linh dịch
3
Chương 3: Trường Sinh Kiếm
4
Đỗ Thị
5
Kim Ti Tàm Giáp
6
Đại Bá Biếu Tặng
7
Phát Hiện Mới
8
Kim Thư Bí Mật
9
Linh Tính Ánh Sáng
10
Cuối Cùng Chuẩn Bị
11
Hành Trình Mới
12
Lưỡng Giới Đảo
13
Bảo Thuyền Hiểu Biết
14
Mới Đến Yêu Đảo
15
Thí Luyện Chung Kết Bắt Đầu
16
Bắt Đầu Phân Tích Yêu Đảo
17
Kiếm Chỉ Sương Mù Hẻm Núi
18
Tìm Kiếm Bí Mật Hẻm Núi
19
Kim Quan Vương Xà
20
Loại Hoàng Nha, Nhập Đại Đạo
21
Săn Giết Cùng Giết Ngược Lại
22
Tiểu Vui Vẻ
23
Âm Phong
24
Ngăn Trở Ta Đạo Giả, Giết
25
Thần Uy
26
Đại Đạo Lôi Âm
27
Họ Khương Khương Hiểu Vi
28
Phi Vũ Thảo
29
Điểm Linh
30
Xuất Phát
31
Quân Lôi Núi
32
Hung Uy
33
Sát Cơ Giấu Diếm
34
Quả Cầu Lửa, Quả Cầu Lửa
35
Giương Cung Bắn Lôi Ưng
36
Lôi Âm Hạch Đào
37
Chém Ưng Đoạt Bảo
38
Tế Luyện
39
Lên Cấp
40
Trời Sinh Dị Tượng
41
Bí Cảnh
42
Chích Thủ Nã Đại Nhật
43
Xích Tinh
44
Nhiên Huyết Đan
45
Điên Cuồng
46
Lôi Kiếp Châu
47
Có Tuyết Rồi
48
Khuynh Thành
49
Man Tộc, Thạch Mãnh
50
Xếp Hạng
51
Thực Ngọt
52
Đông Hải Các
53
Giá Cao
54
Toàn Quy
55
Có Hạc Ngữ
56
Ngọc Hành 1 Mạch
57
Huyền Minh
58
Tạp Vụ Điện Hiểu Biết
59
Hình Chiếu
60
Linh Tuyền, Thu Thủy
61
Vọng Thu Thủy
62
Ánh Bình Minh Khai Khác Khí
63
Đại Đạo Phong Trên Tìm Đại Đạo
64
Kinh Cùng Điển, Pháp Cùng Thuật
65
Dấu Ấn Ra, Phép Thuật Thành
66
Linh Thú Viện
67
Thiết Vũ Quan Ưng
68
Chín Tầng Trời
69
Ngôi Sao Diêu Lạc
70
Đại Nhật Quan Tâm Kinh
71
Mộng Cảnh
72
Kim Bảo
73
Tiên Lai Quốc
74
Tiếp Đón
75
Thái Dương Chân Hỏa
76
Tam Dương Sơ Ngưng
77
Hắc Sơn
78
Luyện Thi
79
Huyết Thi
80
Tím Điện, Lưu Quang
81
Ngân Thi Móng Vuốt
82
Báo Thù Dấu Ấn
83
Thập Phương Luyện Ngục
84
Tiên Cùng Phàm
85
Hắc Sa Trộm
86
Vòng Xoáy Đảo
87
Huyết Sắc Tế Điển
88
Người Thuốc
89
Hoá Đá
90
Kiếm Ra
91
Sợ Hãi
92
Âm Xà Ra
93
Hồng Tâm
94
Muốn Về Nhà
95
Khai Hoang
96
Lễ Vật
97
Tạm Biệt Khương Hiểu Vi
98
Liên Y
99
Mộc Linh Tinh
100
Xúc Động
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 294