Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Dục Linh Thiên Hạ (edit: Yên Hoa và Lam Thiên công tử)

SenhSenh · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
91 Đánh Giá
Cao Độ YY

Cốt truyện hấp dẫn, đoạn sắc không nặng nhưng đủ cuốn hút! Là một đề cử truyện sắc không tồi cho bạn đọc.

hậu cung