Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Độc Sủng Thánh Tâm

MeoWiWi · Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Ngọt ngào đến nỗi chương cuối cảm động khóc ròng luôn.

không yy 1 vợ hài HE (happy ending) ngôn tình hậu cung