Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

5

Bình

116

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Đô Thị:Cầu Các Ngươi, Nhanh Im Miệng A(Bản Dịch)

freakwave · Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Cá nhân tôi thấy càng đọc càng cuốn. Mong tác bạo chương.

nhiều vợ
hoangtu18tuoi · Luyện Khí Tầng Một ·
5 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Thích main, thích bạn trai dịch truyện.

Quanmacta99 · Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay, không trang bức đánh mặt, không khoe của, không tinh thần Đại Hán, mời các bạn nhảy hố

không yy nhiều vợ
Truyện tương tự đề xuất bởi Quanmacta99
EmLaNiNi11 · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
81 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện ổn , hi vọng cố giắng

0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện oki đấy ...Giải trí nhé ae ...