Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

3

Vấn Đề

Thêm

Truyện Chưa Công Bố

Danh sách chương truyện Đô Thị Tần Hoàng

Truyện có 400 chương.
1
Huynh Muội
2
Học trộm (thượng)
3
Học trộm (hạ)
4
Bồi thường
5
Cải biến
6
Qua đời
7
Hạ Cửu Lưu
8
Bị lợi ích làm mờ mắt
9
Đầu súng
10
Kinh biến (thượng)
11
Kinh biến (trung)
12
Kinh biến (hạ)
13
Đại án
14
Lồng giam (thượng)
15
Lồng giam (hạ)
16
Hội đồng
17
Cấm bế (thượng)
18
Cấm bế (hạ)
19
Vượt ngục (thượng)
20
Vượt ngục (trung)
21
Vượt ngục (hạ)
22
Bị phát hiện rồi
23
Xung đột lại nảy sinh
24
Mới đãi ngộ
25
Tranh chấp
26
Công việc của thợ nguội
27
Bên ngoài bát môn
28
Bối lặc gia
29
Bái sư
30
Khiếp sợ
31
Truyền thừa
32
Tặc Kinh
33
Truyền nghề
34
Trở mặt
35
Tạ hiên
36
Biến mất
37
Trở về
38
Năm mới
39
Hồi quang phản chiếu
40
Trôi qua (thượng)
41
Trôi qua (hạ)
42
Di nguyện
43
Giang Hồ Bảo Giám
44
Ra tù (thượng)
45
Ra tù (hạ)
46
Lạc phách
47
Đi dạo phố (thượng)
48
Đi dạo phố (hạ)
49
Làm cũ (thượng)
50
Làm cũ (trung)
51
Làm cũ (hạ)
52
Làm cũ (bốn)
53
Làm cũ (năm)
54
Làm cũ (sáu)
55
Làm cũ (hết)
56
Bố cục (thượng)
57
Bố cục (hai)
58
Bố cục (ba)
59
Bố cục (bốn)
60
Vào hũ (thượng)
61
Vào hũ (trung)
62
Vào hũ (hạ)
63
Đồng ý
64
Hộc máu (thượng)
65
Hộc máu (hạ)
66
Công nhận
67
Địa đầu xà (thượng)
68
Địa đầu xà (trung)
69
Địa đầu xà (hạ)
70
Thành thục
71
Địa phương từng sống
72
Lễ vật
73
Tung tích
74
Thất vọng
75
Kết thù (thượng)
76
Kết thù (trung)
77
Kết thù (hạ)
78
An bài
79
Rời đi
80
Long hổ báo gấu hồ
81
Nguyên ủy
82
Ma túy (thượng)
83
Ma túy (hạ)
84
Đại ca
85
Lẫn vào nội bộ
86
Bên trong bảo vệ
87
Thủ đoạn
88
Kim Thương Bất Khuất ca
89
Chứng cớ (1)
90
Chứng cớ (2)
91
Chứng cớ (3)
92
Chứng cớ (4)
93
Tiêu diệt (thượng)
94
Tiêu diệt (trung)
95
Tiêu diệt (hạ)
96
Dẹp loạn
97
Quan hệ
98
Làm ăn
99
Đấu cẩu [1]
100
Đấu cẩu [2]