Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

9

Bình

24

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Đô Thị Siêu Cấp Y Thánh

de1264 · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
88 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay

FGTV.TínBáo · Luyện Khí Tầng Ba ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay

HắcNguyệtTiểuTà · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
82 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Rất là hay

thíchKa03268 · Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
89 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay

ĐồTiênkiếm · Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
87 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay lắm

Ma___Tộc · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
94 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay, nội dung hấp dẫn

Tiểu_ngư_tiênquan · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
89 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay nha hay nha

Quỷca2.0 · Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay ngon ăn

SenhSenh · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
82 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay!