Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Đô Thị Đại Phong Thủy Sư

Truyện có 450 chương.
1
Vô Tự Thiên Thư
2
Nước Lửa Bất Dung
3
Bát Tự Vui Hỏa
4
Đoán Mệnh Đoán Chữ
5
Tướng Mạo Phong Thủy
6
Vừa Thấy Nghiêng Người Thành
7
Ngàn Năm Cổ Chương
8
Đụng Thái Tuế
9
Thất Tinh Trận Pháp
10
Huyết Lục Giác
11
Mệnh Trung Chú Định
12
Võng Tượng Tổn Thương Người
13
Liệt Hỏa Kim Liên
14
Thái Tuế Chuyển Vị
15
Ảo Cảnh Bát Quái Trận
16
Từ Trường Rối Loạn
17
Ngũ Hành Tương Khắc
18
Ba Chân Kim Thiềm
19
Hoa Đào Trận
20
Trịnh Gia Huynh Muội
21
Đánh Cuộc Nhân Phẩm
22
Cửu Tử Phong Thủy
23
Giận Chỉ Long Sa
24
Nhất Ngôn Cửu Đỉnh
25
Một Món Lễ Lớn
26
Bát Tự Vui Hỏa
27
Thất Tinh Chi Thủy
28
Tai Nạn Xe Cộ Ngoa Nhân
29
Năm Hoàng Sát
30
Mặt Trời Cao Ốc
31
Kim Sắc Cá Chép
32
Ngoài Ý Muốn Té Lầu
33
Đại Chỉ Bóp Hầu
34
Há Miệng Chờ Sung Rụng
35
Thịt Tươi Đẹp
36
Trong Nhà Mỹ Nữ
37
Rừng Rậm Quầy Rượu
38
Gặp Đánh Cược Nhất Định Thắng
39
Hoa Thức Tinh Tướng
40
Tinh Khiết Con Báo
41
Đổ Thần Kỹ Năng
42
Nát Hoa Đào
43
Tâm Phiền Ý Loạn
44
Bay Tới Diễm Ngộ
45
Tĩnh Tâm Quyết
46
Hoa Đào Trận Phá
47
Liên Tiếp Xảy Ra Chuyện
48
Lang Đang Ở Tù
49
Tỉnh Mộng Đại Tần
50
Ngũ Hành Đồ Long Trận
51
Cục Trưởng Điện Thoại Gọi Đến
52
Pháo Đánh Thanh Long
53
Lâu Dài Chỗ Tốt
54
Địa Thiên Thái Quẻ
55
Tình Thương Bắt Gấp
57
Trong Lòng Có Quỷ
58
Nhìn Thấu Hết Thảy
59
Gia Tắc Gây Họa
60
Mèo Ty Địa Phủ
61
Chu Tước Ngẩng Đầu
62
Dực Hỏa Xà
63
Hai Nữ Nhân
64
Final Destination
65
Phú Long Nôn Ra Máu
66
Đầu Trộm Đuôi Cướp
67
Hỏa Xà Hiện Thân
68
Chẩn Thủy Dẫn Triều
69
Con Giun Triều Ăn Người
70
Cha Mẹ Sinh Con Trời Sinh Tánh
71
Toan Nghê Ngự Đất
72
Bỏ Mạng Uyên Ương
73
Giải Thưởng Lớn Sát Vai Mà Qua
74
Đao Quang Kiếm Ảnh
75
Thế Gian Bách Thái
76
Chiến Xa Bọc Thép
77
Con Kiến Hôi Sống Trộm
78
Chức Năng Chống Đạn
79
Chó Ngáp Phải Ruồi
80
Chó Ngáp Phải Ruồi
81
Than Thở Khóc Lóc
82
Tốt Nhất Kỹ Thuật Diễn Xuất
83
Kim Ốc Tàng Kiều
84
Chiêu Hồn Chú
85
Đông Ấm Hạ Mát
86
Phục Hi Bát Quái Đồ
87
Thiên Ý Như Thế
88
Lòng Dân Sở Hướng
89
Con Rể Nửa
90
Như Lâm Đại Địch
91
Người Dựa Vào Ăn Mặc
92
Long Trọng Gả Con Gái
93
Chú Rể Mới
94
Làm Tặc Tâm Không Uổng
95
Da Thú Đông Cung Đồ
96
Phụ Từ Tử Hiếu
97
Vào Động Phòng
98
Xuân Cung Sống
99
Theo Thiên Mệnh
100
Đại Sư Cứu Ta
101
Làm Theo Khả Năng