Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

17

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Đô Thị: Bắt Đầu Tố Cáo Tội Phạm Truy Nã

LạnhLùngLàAnh · Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Rất hay a. 😋😋😋 Đáng đọc, mình không có kim phiếu hay tử linh tệ cả nên chỉ làm được đến đây a.😅