Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

29

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Đồ Đệ Của Ta Đều Là Nhân Vật Chính ( Dịch)

GCD3 · Hóa Thần Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Quá hay!!!

Thì Ra Ta Là Cao Nhân Tuyệt Thế! · Luyện Hư Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay

Truyện hay

Truyện hay

Truyện hay

Truyện hay

0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay