Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Vận Mệnh : Tận Thế

Thế Quân

Noname ???
Nhân Vật Chính · Nam

Là một nhân loại thuộc lãnh thổ số 69, lúc 12 tuổi tiến vào trong Thần Điện tẩy lễ, khi mà người ...