Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Điệp Mộng Hồng Hoa

Truyện có 249 chương.
1
Kiếm Phái Thanh Hà
2
Giang Lưu Nhi
3
Quái Ngư Sông Trường Thủy
4
Tương Tư – Tử Niệm
5
Sinh - Tử
6
Ánh Mắt Xa Xăm
7
Ai Có Hiểu Ai?
8
Một Nụ Hôn - Một Trâm Ngọc
9
Sát Tâm
10
Tâm Đau
11
Người Ấy… Ngàn Năm Sau Có Còn Gặp Lại...
12
Trầm Luân
13
Hắc Lân Cự Xà
14
Đoạt Xá
15
Một Tia Hy Vọng
16
Gửi Nỗi Lòng Theo Gió (1)
17
Gửi Nỗi Lòng Theo Gió (2)
18
Thiếu Nữ Hoa Bách Hợp (1)
19
Thiếu Nữ Hoa Bách Hợp (2)
20
Lòng Chợt Đau… (1)
21
Lòng Chợt Đau... (2)
22
Huỳnh Quả Tới Tay
23
Công Pháp Vượt Qua Tiên Cấp
24
Gặp Lại Lâm Viêm (1)
25
Gặp Lại Lâm Viêm (2)
26
Kiểm Tra (1)
27
Kiểm Tra (2)
28
Kiểm Tra (3)
29
Nhiệm Vụ Môn Phái
30
Huyết Trì Dị Biến (1)
31
Huyết Trì Dị Biến (2)
32
Luyện Ma Khí – Phá Hắc Cảnh
33
Trở Về
34
35
Một Giấc Xuân Mộng
36
Rời Đi (1)
37
Rời Đi (2)
38
Lại Đến Tùng Nguyệt Lâm
39
Dẫn Ưng Diệt Xà
40
Tiểu Yêu Thú Thần Bí
41
Chiến Ngân Tinh Băng Sư
42
Vận Khí Đen Đủi
43
Hạp Cốc Quỷ Dị
44
Đồng Đồng
45
Tương Kiến Túy Tiên Lâu
46
Kiểm Tra Linh Thể
47
Bạch Ngọc Kinh Nghi Hoặc
48
Vượt Tháp (1)
49
Vượt Tháp (2)
50
Vượt Tháp (3)
51
Vượt Tháp (4)
52
“ta Chọn Tây Viện”
53
Mỹ Nhân Gõ Cửa
54
Nụ Hôn Bất Đắc Dĩ
55
Lòng Thiếu Nữ
56
Săn Yêu Thú Ở Bất Lão Sơn
57
Cưu Lung
58
Cưu Lung Phó Thác
59
Linh Bảo Các Phong Ba
60
Lại Vào Đăng Tiên Tháp
61
Chọn Công Pháp
62
Đối Kháng Phong Tiếu Thiên
63
Đến Phường Thị
64
Xé Rách Mặt
65
Lựa Chọn Bất Đắc Dĩ
66
Nàng Phải Dùng Gì Để Trả Cho Hắn Đây?
67
Nhiệm Vụ Đáng Nghi
68
Chiến Cổ Mị Sanh
69
Ngàn Dặm Đuổi Giết
70
Thần Thông Ra Hết
71
Lật Thuyền Trong Mương
72
Đàm Thoại (1)
73
Đàm Thoại (2)
74
Ngươi Là Tuyết… Ta… Cũng Là Tuyết…
75
Nữ Trung Anh Kiệt
76
Đường Cùng
77
Đại Hán Họ Mặc
78
Đồng Đồng Thức Tỉnh
79
Hòa Thượng Thần Bí
80
Điều Kiện Của Nữ Vương
81
Phật Chỉ Dạy Một Chữ “nhẫn”…
82
Nữ Vương Thần Phục
83
Lôi Âm Chi Thể - Hỏa Âm Chi Thể
84
Nữ Vương Khó Thuần
85
Giúp Ngươi Thanh Trừ Oán Khí
86
Lý Tưởng Tu Tiên Của Hồng Cơ
87
Cuộc Đi Săn Bắt Đầu
88
Gặp Lại Hòa Thượng Thần Bí
89
Giết Diệu Vương
90
Dạy Dỗ Hòa Thượng
91
Thân Gia Của Hòa Thượng
92
Diệt Sát Lâu
93
Hòa Thượng Bi Ai
94
Hắc Tâm Chết (1)
95
Hắc Tâm Chết (2)
96
Quỷ Chủ Tức Giận
97
Bước Vào Hoàng Cảnh Hậu Kỳ
98
Phong Tiếu Thiên Khuất Nhục
99
Thiếu Nữ Mị Sanh
100
Cô Độc Mà Lớn (1)
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 249