Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình

MeoWiWi · Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Nữ cường, logic, ko buff bàn tay vàng

không yy không não tàn