Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

7

Bình

220

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Điện Ảnh Thế Giới Ta Là Vua

necro · Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
78 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay vl đấy các đh

Luciaemi · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
95 Đánh Giá
Cao Độ YY

Vô địch lưu, vô hạn lưu. Các vị Hoàng Đế xưa phi tử mỹ nữ tại hậu cung 3000 mà main nhà ta đâu chỉ có vậy? Nói chung main có xử nữ tình kết nên hầu như chỉ thu xử nữ. Thế lực mạnh. Chu Diệp:"Ta tự hào không có kẻ thù "

nhiều vợ ngựa giống tình tiết logic
asdsse123 · Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
89 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Đề cử nè ...........

LungLinh5464 · Luyện Khí Tầng Ba ·
0 Kim Phiếu
88 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hậu cung, ngựa giống, main thik sưu tập mỹ nữ

nhiều vợ xuyên không ngựa giống hậu cung
nhatnhat117647 · Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
95 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Cố lên nhe ad!

0 Kim Phiếu
33 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Cố lên truyện hay

nhiều vợ
thíchKa03268 · Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
85 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay