Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Diêm Vương Phúc Hắc Vương Phi Gây Rối

Truyện có 207 chương.
1
Đưa ra giải quyết chung, giải quyết riêng
2
Đưa ra giải quyết chung giải quyết riêng 2
3
Đây là Địa phủ 1
4
Đây là Địa phủ 2
5
Cái này gọi là nham hiểm 1
6
Cái này gọi là nham hiểm 2
7
Canh Mạnh Bà 1
8
Canh Mạnh Bà 2
9
Phải làm súc sinh
10
Bỉ Ngạn Vong Tình 1
11
Bỉ Ngạn Vong Tình 2
12
Mượn giấy bút 1
13
Mượn giấy bút 2
14
Uống canh cho lời bình 1
15
Uống canh cho lời bình 2
16
Làm cướp.
17
Tiểu Vũ tiểu Ngũ 1
18
Tiểu Vũ tiểu Ngũ 2
19
Bức xúc 1
20
Bức xúc 2
21
Tức cảnh sinh tình
22
Đổi lại cương vị
23
Đầu trâu mặt ngựa
24
Nói tiếng Anh
25
Si hồn đáng thương
26
Hoa Yêu mỹ nam
27
Ta cố ý
28
Tư Huyền
29
Chổi lông gà 1
30
Chổi lông gà 2
31
Làm bộ bị bắt
32
Lòng ta lĩnh
33
Ai là kẻ ngốc?
34
Ta đi tìm hắn
35
Nguyệt Tố tầm Quân
36
Túc Thanh áo xanh
37
Quân Thập
38
Mỹ nam tắm rửa
39
Giúp ta chà lưng
40
Thay đổi y phục
41
Ai da hỏng bét.
42
Mỹ nam như mây
43
Khiếp sợ toàn trường
44
Lần này xong rồi
45
Ta là cái rắm
46
Phán Quan đòi mạng
47
Tình huống gì?
48
Kiếp nạn trong số mệnh
49
Dĩ Hàn ra tay
50
Thiên Khiển gián xuống
51
Trở lại như cũ
52
Nghịch thiên trọng sinh
53
Chúng ta về nhà.
54
Cái này gọi là phúc lợi
55
Ngao du Thiên Đình
56
Ta rất ngây thơ
57
Nhị Lang thần quân
58
Chó nhà ai sủa
59
Tiếp nhận khảo nghiệm
60
Ngươi tìm cái chết
61
Cắt đứt chân chó
62
Cảnh sắc Thiên Đình
63
Nguyệt lão tơ hồng
64
Không có nguyện vọng
65
Nữ tử thần bí
66
Lại là hắn
67
Thiết Đầu thần công
68
Hắn biết
69
Đã ra quyết định
70
Ngươi cũng đừng trốn
71
Hắn điên rồi
72
Ta muốn lưu lại
73
Ký ức tiêu tán
74
Sự kiện hội bàn đào.
75
Chúng ta về nhà
76
Nghi thức hoan nghênh
77
Cái gọi là đầu óc đột nhiên thay đổi
78
Nhật ký của Tiểu Hắc
79
Tiểu Thôi, diễn đàn của Bách gia
80
Chúng ta về nhà
81
Nghi thức hoan nghênh
82
Đính cá khế ước
83
Lại xảy ra chuyện
84
Nhận nhiệm vụ mới
85
Tình yêu trái đạo
86
Về Địa phủ trước
87
Mỹ nam đi tắm
88
Khiến nàng chết
89
Đặc sắc hơn
90
Tiểu Thôi trở về
91
Nhiệm vụ tiếp tục
92
Vào Tuyệt Tình Cốc
93
Nàng rất khổ sở
94
Hậu quả giá cao
95
Ta thích ngươi
96
Sợ độ cao sợ nước
97
Ta là thần điêu
98
Rốt cuộc gặp nhau
99
Yên tĩnh ngoài ý muốn
100
Người rốt cuộc cũng tới
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 207