Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Địa Phủ Dự Bị Diêm La Quân

Truyện có 380 chương.
1
Tổ Sư Đạo, Trương Giác.
2
Thấy Ác Mộng
3
Kêu Thảm Thiết
4
Hiểu Lầm
5
Vô Tình Gặp Gỡ Lãnh Đạo
6
Trương Lãnh Đạo
7
Xui Xẻo Vạn Khoa Trưởng
8
Thầy Chủ Nhiệm
9
Tên Lường Gạt
10
Tên Lường Gạt
11
Trần Sở Trưởng
12
Thịt Muối
13
Ánh Mắt
14
Tai Vạ Đến Nơi
15
Còng Tay Khó Khăn Lấy
16
Bắt
17
Mời
18
17 : Phiền Não
19
Ngươi Muốn Thiến Ta?
20
Lãnh Đạo
21
Uống Nước Tiểu
22
Trong Gió Rét Vương Lợi Bình
23
Bằng Hữu
24
Lưu Qua
25
Quát Ra Rồi Khuyết Điểm
26
Gan Du Huyệt
27
2 Bước Thành Thơ
28
Ngươi Chính Là Cái Khoa Học Gia?
29
Long Vương Gia Muốn Thu Người
30
10 Câu
31
Trương Giác Tự Tay
32
Trương Chủ Nhiệm, Thật Là Đúng Dịp A
33
Người Cùng Cảnh Ngộ
34
Lão Nhân Gia Ông Ta
35
Tô Hiệu Trưởng Răng
36
35:: Tô Cường Hạ Mã Uy
37
36:: Nhân Gian Bụi Trần
38
37:: Wc
39
38:: Đạt Đến Bảo Bối Trai
40
39:: Hồng Mã Não Tỳ Hưu
41
40:: Tiền Ngũ Đế
42
41:: Đêm Trở Lại (cầu Phiếu Đề Cử)
43
42:: Thật Lớn Mật
44
43:: Đại Thế Đã Thành
45
44:: Tình So Kim Kiên
46
45:: Sa Bình Bá
47
46:: Liền Sợ Lưu Manh Có Văn Hóa
48
47:: Đoạt Thương
49
48:: Trích Dẫn Stalin Danh Ngôn
50
49:: Lại Qua Một Cái Mạng
51
50:: Giống Như Họ Trương
52
51:: Thất Thố
53
52:: Khai Giảng
54
53:: Vương Khang Kiện Tiểu Thế Lực
55
54:: Phương Thức
56
55:: Trương Giác Dạy Thay
57
56:: Trương Chủ Đảm Nhiệm Phản Ứng
58
57:: Cảm Giác An Toàn
59
58:: Nữ Nhân
60
59:: Tâm Lý Chướng Ngại
61
60:: Thừa Dịp Lúc Ban Đêm Đi Xa
62
61:: Lão Khất Cái
63
62:: Hàn Bạch Vũ
64
63:: Thời Gian Không Chờ Ta
65
64:: Chết?
66
65:: Khí Chất Biến Hóa
67
66:: Khuynh Quốc Khuynh Thành
68
67:: Một Hai Ba
69
68:: Lại Hiện Ra
70
69:: Cát Đại Sư
71
70:: Phong Thủy Cục
72
71:: Tom & Jerry
73
72:: Trận Thế
74
74:: Vương Khang Kiện Hai Người Bài
75
75:: Thiên Đạo Bất Công
76
75:: Thiên Đạo Bất Công
77
76:: Một Cái Để Nhân Tâm Mềm Cương Thi
78
77:: Lâm Vận
79
78:: Mệnh Số
80
79:: Tổ Nãi Nãi
81
80:: Ngoan Thạch
82
81:: Người Giấy
83
82:: Cực Phẩm Nữ Nhân
84
83:: Con Ruồi Cùng Phàm Nhân
85
84:: Chặt Hắn
86
86:: Không Nhớ Rõ Nha
87
86:: Không Nhớ Rõ Nha
88
87:: Chín Vạn Chín Ngàn 900 Lần
89
88:: Bán Đổ Bán Tháo
90
89:: Nhân Tình Khó Trả
91
90:: Chinh
92
91:: Lão Hòa Thượng Đến
93
92:: Kẻ Đến Không Thiện
94
93:: Lần Thứ Nhất Giao Phong
95
94:: Muốn Mạng
96
95:: Quân Tử Kiếm
97
96:: Bần Tăng Hoàng Bán Vân
98
97:: Tổ Nãi Nãi Cứu Mạng
99
98:: Tàn Sát
100
99:: Ta Muốn Ngươi