Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

16

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Địa Cầu Đệ Nhất Kiếm (Dịch)

Logorizon · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay, có thể thấy tác giả có mục tiêu khá rộng từ những thông tin nhỏ nhặt xuyên suốt bộ truyện tới giờ, từ nữ thi thần bí cùng nguyệt cung chưa lộ diện và nhưng tiên nhân phi thăng cùng phong ấn, những yếu tố giúp cho bộ truyện trở thành một trong những bộ đáng đọc.

Điểm trừ là tác giả hơi mang nặng yếu tố chính trị, nếu ai không quan tâm thì hoan nghênh vào đọc.