Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

17

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Địa Cầu Đệ Nhất Kiếm (Dịch)

Truyện có 244 chương.
1
Lên núi! Trên núi Võ Đang!
2
Mãi mãi cô đơn!
3
Bước ngoặt -Cơ duyên
4
Bái sư tam vấn
5
Tên của sư tỷ!
6
Nhập môn rèn luyện!
7
Luyện cốt thông mạch!
8
Thụ giới truyền đạo
9
Thất tinh kiếm trận!
10
Hàn đông sơ tuyết - nhiệt nóng
11
Trăng tròn phản chiếu - thiên địa tái khởi!
12
Tu đạo! Tu Tiên!
13
Nhập Tụ Thần cảnh - Sơ hiển kiếm ý
14
3 năm tu đạo - yểu điệu Bất Ngữ
15
Lần đầu xuống núi
16
Đồng sơn - Đồng bối
17
Bên ngoài Mao Sơn- Mao Sơn trấn
18
Giao lưu hội thật giả
19
Thức ăn ngon phía sau
20
Đạo pháp lâm đài, vô hoa chớm nở
21
Kiếm có thể hái sao, cũng gọi được trăng sáng!
22
Phù pháp chi tranh! (thượng)
23
Phù pháp chi tranh! (hạ)
24
Lại mượn kiếm lên đài!
25
Thất tinh lập uy!
26
Đại thụ chân chính
27
Kết bạn
28
Tổ trưởng
29
Về nhà - Về núi
30
Cổ kiếm Văn Uyên
31
Tiên tử sợ quỷ
32
Món quà
33
Lý gia quỷ quyệt!
34
Tà tu, nghi kỵ
35
U hồn hiện hình
36
Dẫn xà xuất động
37
Kiếm phách hung quỷ!
38
Đấu Hung hồn! (thượng)
39
Đấu hung hồn! (hạ)
40
Đạo sĩ gặp cảnh sát!
41
Đạn hoàn toàn vô dụng!
42
Máu gà trống phá tà!
43
Thất kiếm chấn hung tà!
44
Thanh Ngôn Tử sắp kết Kim Đan!
45
Tổ điều tra đặc thù
46
Thủ chi hữu đạo
47
Tiểu sư muội thất lạc
48
Âm Dương hiển lộ!
49
Dẫn sư tỷ đi dạo đại học
50
Ngoài kế hoạch
51
Ba năm không gặp!
52
Câu lạc bộ Siêu Linh!
53
Hội nghị nửa đêm
54
Quy mô kinh người
55
Kiếm xuất!
56
Một lưới - Tám 'cá'!
57
Mưa đến - gió gấp - tia chớp - sấm giật!
58
Bên hồ bị tập kích
59
Cường địch hiện thân!
60
Đánh... đánh hắn nha!
61
Âm dương nhị khí hạo nguyên trận!
62
Dược Thần tam quyển
63
Làm Sư huynh không dễ!
64
Về núi - Ba người đi!
65
Tán dốc một chút!
66
Kiếm dẫn cao nhân tới!
67
Lấy kiếm kết bạn
68
Cái gọi là Hỏa Chủng!
69
Tiền nhiệm chưởng môn!
70
Song kiếm tranh minh!
71
Đột phá! Kết Thai cảnh!
72
Kiếm đạo lục cảnh!
73
Đệ lục cảnh - Chú kiếm!
74
Lưỡng Nghi kiếm ý!
75
Đi Chung Nam Sơn!
76
Đi tìm sư!
77
Tĩnh Vân đạo trưởng!
78
Thanh Ngôn Kết Đan, sư thúc rời núi
79
Phong vân tế hội!
80
Hành hiệp chứng!
81
Đồng đạo đầy đường đều... ăn hàng!
82
Thái âm tà đạo
83
Thân hóa Sát Nhân Kiếm!
84
Người trộm lửa!
85
Đêm giông sắp tới
86
Nhân vật mấu chốt...Bất ngờ
87
Thiên Trương tử kiếp!
88
Thân tàn kiếm kiên!
89
Chuẩn bị chiến đấu tổ... tiến công!
90
Thánh Hỏa Giả chết - Loạn chiến trên sông!
91
Tạc 'ngư' - Thu lưới
92
Sơ bộ nhận thức!
93
Bất hủ nữ thi!
94
Nguyên khí từ mặt trăng!
95
Kiếm Không Linh, Không Linh Kiếm!
96
Kiện pháp khí đầu tiên trong nhân sinh
97
Kiếm Tông Thục Địa quẫn bách
98
Ước kiếm
99
Họa khởi Ngũ Thần!
100
Thanh Ngôn Tử xuất quan!
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 244