Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

4

Bình

90

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Dị Thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng (Bản dịch)

Truyện có 664 chương.
1
Hệ triệu hoán thống
2
Hệ triệu hoán thống (2)
3
Trừng huyện.
4
Vương Bá Đương (2)
5
Đế kinh
6
Thủy quái
7
Phát hiện
8
Báo thù
9
Báo thù (2)
10
Người Bạch phủ tới
11
Ăn lộc của vua
12
Ăn lộc của vua (2)
13
Đốn ngộ
14
Cập quan
15
Ma Vân Sơn
16
Chương 16
17
Trần Hắc Hổ
18
Tập sát
19
Dương Địch
20
Chương 20
21
Vạn Lịch thủ phụ
22
Ngõa Cương Lý Mật
23
Loạn tượng mới nổi lên
24
Quốc sư
25
Quốc sư (2)
26
Vô độc bất trượng phu
27
Bạch phủ thi đấu trong tộc
28
Nho Đạo
29
Bạch Trường Ca (1)
30
Bạch Trường Ca (2)
31
Cuồng sa che Địa Đao
32
Thiên Cương cảnh
33
Đao quang như ngọc
34
Đao quang như ngọc (2)
35
Thất Tinh Quỷ Khấp Thương
36
Đao ý
37
Đột phá Thiên Cương
38
Phong, Hỏa, Lâm, Thiểm
39
Đệ đệ thân ái của ta (1)
40
Đệ đệ thân ái của ta (2)
41
Kinh biến
42
Xích Thiên tiêu
43
Lâm thời quân hầu(1)
44
Lâm thời quân hầu (2)
45
Sĩ Tín thống binh
46
Đồ doanh
47
Đồ doanh (2)
48
Lý Mật dương danh
49
Hàn quang sắt
50
Tù binh
51
Tiểu nhân đắc chí
52
Tiểu nhân đắc chí (2)
53
Tấn công
54
Trảm địch
55
Thần tàng đột kích (1)
56
Thần tàng đột kích (2)
57
Hoa mai bảy đốt trượng
58
Miểu sát
59
Ta có thể cho ngươi một cơ hội
60
Xóa sổ kẻ thù
61
Xóa sổ kẻ thù (2)
62
Đào thoát
63
Về doanh
64
Khánh công rượu
65
Bạch Vũ biến mất (1)
66
Bạch Vũ biến mất (2)
67
Tức giận
68
Đền bù
69
Nam Bình Huyện lệnh (1)
70
Nam Bình Huyện lệnh (2)
71
Khúc Thánh, Thứ mã
72
Thôi diễn công pháp!
73
Hỗn độn một trăm linh tám đại tinh
74
Một đao gặp luân hồi (1)
75
Một đao gặp luân hồi (2)
76
Lực lay cửa thành
77
Bạch Vũ tới thăm
78
Ba thước Long Tuyền vạn quyển sách
79
Huyện úy Trần Vọng (1)
80
Huyện úy Trần Vọng
81
Để hắn rốt cuộc nhìn không thấy ta
82
Hệ thống thăng cấp
83
Thiên mệnh chi tử?
84
Sư tử Tử Ngọc (1)
85
Sư tử Tử Ngọc (2)
86
Hàng phục
87
Nhiệm vụ khuôn đồng
88
Băng Hỏa môn
89
Hùng Khoát Hải không hiểu tình cảm (1)
90
Hùng Khoát Hải không hiểu tình cảm
91
La bàn
92
Bức thoái vị
93
Thăm hỏi Đại trưởng lão (1)
94
Thăm hỏi Đại trưởng lão (2)
95
Thủ đoạn cường ngạnh
96
Phá trận
97
Tướng quân bách chiến trống
98
Tiêu diệt Tông môn (1)
99
Tiêu diệt Tông môn (2)
100
Tiên phong