Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Dị Giới Phù Thủy

Truyện có 410 chương.
1
01:: Mới Bắt Đầu
2
02:: Trở Về
3
03:: Thành Bảo
4
04:: Nhận Thức
5
05:: Thầm Mến
6
06:: Dung Hợp
7
07:: Kiếm Thuật
8
08:: Cực Hạn
9
09:: Săn Thú
10
10:: Lai Khách
11
11:: Đàm Phán
12
12:: Nổi Điên
13
13:: Quyết Tuyệt
14
14:: Phẫn Nộ
15
15:: Luận Bàn
16
16:: Hoàng Kim
17
17:: Đột Phá
18
18:: Xuất Phát
19
19:: Cường Đạo
20
20:: Chấn Nhiếp
21
21:: Trở Về
22
22:: Tình Báo
23
23:: Bá Tước
24
24:: Biến Hóa
25
25:: Vũ Hội
26
26:: Sát Ý
27
27:: Uy Hiếp
28
28:: Lưỡi Kiếm
29
29:: Chung Kết
30
30:: Rời Đi
31
31:: Mật Đạo
32
32:: Phân Biệt
33
33:: Nhạc Đệm
34
34:: Bổ Cấp
35
35:: Vây Giết
36
36:: Chặn Đường
37
37:: Thảo Nguyên
38
38:: Cứu Người
39
39:: Giao Dịch
40
Hạ Trại
41
Vào Thành
42
Khuyên Tai
43
Đàn Dương Cầm
44
Gặp Chuyện Không May
45
Đỉnh Cao
46
Quyết Đấu
47
Lực Lượng
48
Tỉnh Lại
49
Kỳ Dị
50
Quyết Định
51
Rời Đi
52
Đến
53
Tự Hỏi
54
Tỷ Tỷ
55
Học Viện
56
Nhập Học
57
Chất Vấn
58
Lão Nhân
59
Yêu Đương
60
Cơ Mật
61
Thường Thức
62
Trị Liệu
63
Nửa Năm
64
Lựa Chọn
65
Chương Kết
66
Thí Nghiệm
67
Tập Kích
68
Trò Chuyện
69
Khế Ước
70
Bổ Xong
71
Suy Tưởng
72
Đi Xa
73
Lên Thuyền
74
Hải Tộc
75
Uy Lực
76
Quen Biết
77
Đến
78
Tiến Vào
79
Học Đồ
80
Học Tập
81
Ma Thạch
82
Nhiệm Vụ
83
Săn Bắn
84
Mướn Làm
85
Khảo Hạch
86
Giải Phẫu
87
Giải Phẫu 2
88
Mời Chào
89
Pháp Trận
90
Ma Sủng
91
Tập Hợp
92
Khởi Hành
93
Thực Nghiệm
94
Thực Nghiệm 2
95
Mặt Người
96
Mặt Người 2
97
Ác Hàn
98
Ác Hàn 2
99
Địa Tâm Hồ
100
Địa Tâm Hồ 2