Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Dị Giới Ma Cung Thủ

Truyện có 405 chương.
1
hắc mộng
2
tân sinh
3
bùn cầu
4
cha mẹ
5
nghi thức
6
bí mật
7
nhanh chóng phong
8
Loki
9
hoa hướng
10
thức tỉnh
11
giáo huấn
12
pháp hát
13
tính toán chiến
14
không may
15
ký danh
16
nghiên cứu
17
dấu diếm
18
trí thắng
19
u mộng
20
phát hiện
21
hòa hợp
22
thí nghiệm
23
bằng hữu
24
tôi luyện
25
truy cầu
26
tìm tòi bí mật
27
quảng trường
28
lúc chờ
29
vô tri
30
Kim Thành
31
vào thành
32
chê cười
33
Tàn Mộng
34
sống chết
35
người cá
36
không có kết quả
37
vương tử
38
thoát hiểm
39
cướp sạch
40
ngư nhân
41
Ác Ma
42
giết người
43
cầu hoà
44
muộn đừng
45
Phi Miêu
46
cấm kị
47
lưỡng nan
48
hội nghị
49
thỏa hiệp
50
dời
51
cáo biệt
52
trạm dịch
53
lên bờ
54
lời đồn đãi
55
công việc quản gia
56
trao đổi
57
mời
58
huynh đệ
59
yến hội
60
mạch nước ngầm
61
mật đàm
62
nhập học
63
ngọt ngào
64
tranh chấp
65
bàn tay
66
tiếp khách
67
dung kim
68
hào đánh bạc
69
cướp giết
70
lửa cháy lan ra đồng cỏ
71
trộm kiếm
72
truy tra
73
cứu tràng
74
chuộc người
75
cố nhân
76
lên ngôi
77
cõi lòng
78
huyết tẩy
79
đẫm máu
80
dưỡng bệnh
81
ẩn núp
82
bền lòng
83
rời nhà
84
đụng sứ
85
hiệp sĩ
86
tiểu đội
87
trốn chết
88
cầu hôn
89
nhã nhặn
90
dày đặc yêu
91
mạo hiểm
92
quái vật
93
tinh thể
94
mã người
95
tìm kiếm
96
mũi tên ý
97
huyết tế
98
vứt bỏ
99
ánh sáng nhạt
100
gắn bó