Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

9

Vấn Đề

Thêm

Truyện Chưa Công Bố

Đề cử / Đánh giá truyện Đế Vương Luyện Thần

phạmvănlong · Luyện Khí Tầng Năm ·
1 Kim Phiếu
70 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay. Tác cố gắng phát huy

không não tàn