Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Đế Ngự Sơn Hà

Truyện có 1313 chương.
608
274
609
Đại Atula Vây Nhốt Nơi
610
Phân Tích Kiếm Hải
611
Sinh Tử Một Kích
612
Nguy Cơ!
613
Đại Atula
614
Ngươi Lừa Ta Gạt
615
Cố Tìm Cái Chung, Gác Lại Cái Bất Đồng
616
Đại Chiến
617
Đại Chiến (Nhị)
618
Tài Năng Như Thần
619
Hạt Nhân Phòng Điều Khiển (Nhất)
620
286 Hạt Nhân Phòng Điều Khiển (Nhị)
621
Đánh Giết Đại Atula (Nhất)
622
Đánh Giết Đại Atula (2t)
623
Đánh Giết Đại Atula (Tam)
624
Long Tranh Hổ Đấu
625
Đại Atula Đoạt Xác
626
Trước Có Lang, Sau Có Hổ
627
Đại Atula Phục Sinh
628
Ý Thức Tranh Cướp
629
Được Ăn Cả Ngã Về Không
630
Chuyển Bại Thành Thắng
631
Thoát Đi Bình Nguyên Thành
632
Ôn Hòa Sức Mạnh
633
Trăm Trượng Kim Cương Hộ Pháp
634
Phật Đà Đệ Tử
635
Biện Luận Phật Lý
636
Phạm Năng
637
Chỉ Tâm Kinh
638
Tinh Khí Thần Hợp Nhất
639
Trong Núi Tự Hành
640
Phật Đạo Bí Ẩn
641
Tinh Tế Nhập Vi
642
Thăm Dò Nạp Giới Bình (Nhất)
643
Thăm Dò Nạp Giới Bình (Nhị)
644
Thăm Dò Nạp Giới Bình (Tam)
645
Phật Đà Cùng Tu Bồ Đề
646
Tỉnh Ngộ
647
Phân Biệt
648
Phát Hiện Đại Atula (Nhất)
649
Phát Hiện Đại Atula (Nhị)
650
Phật Quang Phong Cấm Atula
651
La Thượng Hạo
652
Thiên Thủy Quận Võ Giả
653
Châu Phủ Thế Lực
654
Thực Lực Tuyệt Đối
655
Thần Vụ Đan
656
Tàng Bảo
657
Vương Huyền Từ Tấn
658
Thiết Quan Phái Hiện Trạng
659
Mưu TíNh Tiền Đồ (Trên)
660
Mưu TíNh Tiền Đồ (Dưới)
661
Vương Thái Kỳ Vọng
662
Lĩnh Khen Thưởng
663
Triều Dương Quận Phủ
664
Thăng Nhiệm Nông Tang Ty Thừa
665
Lần Thứ Hai Tìm Hiểu ( Bách Quỷ Dạ Hành Đồ )
666
Trên Đỉnh Ngọn Núi Khổ Tu (Nhất)
667
Trên Đỉnh Ngọn Núi Khổ Tu (Nhị)
668
Trên Đỉnh Ngọn Núi Khổ Tu (Tam)
669
Võ Tông Cảnh
670
Quỷ Vương Hóa Thân
671
Hoàn Thành Lão Ty Thừa Nguyện Vọng (Nhất)
672
Hoàn Thành Lão Ty Thừa Nguyện Vọng (Nhị)
673
Hoàn Thành Lão Ty Thừa Nguyện Vọng (Tam)
674
Nông Tang Cổ Động (Nhất)
675
Nông Tang Cổ Động (Nhị)
676
Nông Tang Cổ Động (Tam)
677
Nông Tang Cổ Động (Bốn)
678
Nông Tang Cổ Động (Ngũ)
679
Nông Tang Cổ Động (Sáu)
680
Cung Canh Tu Hành
681
Tướng Quân Chi Xin Mời
682
Lên Cấp Văn Tú Tài
683
Quỷ Phủ Hành Giả
684
Thực Lực Cường Đại
685
Tám Cánh Tay Ma Thần (Nhất)
686
Bát Tí Ma Thần (Nhị)
687
Bát Tí Ma Thần (Tam)
688
Quải Ấn Lên Phía Bắc
689
Thiết Kỵ Binh (Nhất)
690
Thiết Kỵ Binh (Nhị)
691
Thiết Kỵ Binh (Tam)
692
Thiết Kỵ Binh (Bốn)
693
Thiết Kỵ Binh (Ngũ)
694
Giãy Dụa Gông Xiềng Người Gác Cổng (Nhất)
695
Giãy Dụa Gông Xiềng Người Gác Cổng (Nhị)
696
Giãy Dụa Gông Xiềng Người Gác Cổng (Tam)
697
Giãy Dụa Gông Xiềng Người Gác Cổng (Bốn)
698
Giãy Dụa Gông Xiềng Người Gác Cổng (Ngũ)
699
Đi Tới Châu Phủ
700
Xuất Phát - Quyển 4
701
Hàng Hải Sản
702
Bị Tập Kích
703
Thần Bí Ông Lão
704
Quân Đội Thế Gia
705
Thái Uyên Châu Phủ (Nhất)
706
Thái Uyên Châu Phủ (Nhị)
707
Thái Uyên Châu Phủ (Tam)