Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Đế Ngự Sơn Hà

Truyện có 1313 chương.
508
Gặp Mặt Trưởng Lão
509
Mười Năm Trước "Chân Tướng "
510
Lĩnh Tông Môn Khen Thưởng
511
Tàng Bảo Khố
512
Tà Ác Viên Thạch
513
Tà Thạch Truyền Thuyết
514
Phòng Ngừa Chu Đáo
515
Sử Sư Hồi Âm
516
Đi Tới Vạn Phần Lĩnh
517
Đến Vạn Phần Lĩnh
518
Lòng Đất Cung Điện
519
Điển Đại Nhân, Vũ Đại Nhân
520
Tà Đạo Căn Cứ
521
Như Bẻ Cành Khô
522
Tà Đạo Thái Tử Bí Mật
523
Chuyện Cũ
524
Chém Giết Cung Điện Dưới Lòng Đất Quỷ Tướng
525
Trong Cung Điện Dưới
526
Mười Một Chuôi Hoàng Long Kiếm
527
193
528
194
529
195
530
196
531
197:
532
Đáp Án
533
199
534
200
535
201
536
202:
537
203
538
Lấy Một Địch Nhị
539
205:
540
Dương Kỷ Phản Kích
541
207:
542
Toàn Tông Lui Lại
543
209
544
Đi Mà Quay Lại
545
Rắp Tâm Hại Người
546
212
547
213
548
214
549
215
550
216
551
217
552
218
553
Dương Kỷ Quyết Định
554
220
555
221
556
222
557
223
558
224
559
225
560
226
561
227
562
228
563
229
564
230
565
Quỷ Vương Đường Cùng
566
232
567
233
568
234
569
235
570
236
571
237
572
238
573
239
574
240
575
241
576
242
577
243
578
244
579
245
580
246
581
247
582
248
583
249
584
250
585
251
586
252
587
253
588
Mạo Hiểm Cử Động!
589
Vạn Nhân Liên Trảm
590
256
591
257
592
258
593
259
594
Chương 594
595
261
596
262
597
263
598
264
599
265
600
266
601
267
602
268
603
269
604
270
605
271
606
272
607
273