Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Đế Ngự Sơn Hà

Truyện có 1313 chương.
202
Trân Quý "Pháp Tửu"
203
Bá Hạ Phụ Thiên Quyền
204
Lai Giả Bất Thiện
205
Loại Người Như Ngươi Ta Cũng Thấy Nhiều Rồi!
206
Triệu Hoạt Hùng Hồn
207
Nửa Đoạn Kinh Họa Bên Trong Bí Mật!
208
Thiết Kiếm Phái Đến!
209
Công Phẫn
210
Trận Đầu Thắng Lợi!
211
Trương Ly Cầu Viện
212
Trận Chiến Đấu Thứ Ba
213
Dương Kỷ Tự Tin!
214
Ma Viên Hám Thế Quyền
215
Huyết Pháp Khí
216
Bức Ra Nguyên Hình
217
Không Lo Không Sợ
218
Uy Thế Của Một Kiếm
219
Huyết Pháp Khí Bí Mật
220
Trưởng Lão Triệu Kiến
221
Triều Đình Chinh Lệnh
222
Chịu Khổ Cướp Sạch
223
"Thủ Phạm Cầm Đầu"
224
Linh Viên Hiện Thân
225
Đêm Tối Truy Tung
226
Viên Sơn
227
Viên Vương
228
Mới Làm Vượn Sư
229
"Công Đức Viên Mãn"
230
Thu Hoạch Bất Ngờ
231
Xung Kích "Tiên Huyết Chi Lô"
232
Trở Về Tông Môn
233
Triệu Hoạt Có Chuyện Nhờ
234
Địa Vị Siêu Nhiên
235
NgàN Năm Quỳnh Tương
236
"Tiểu Nguyên Cầu Cứu"
237
Rừng Chướng Khí
238
Đầm Lầy Trong Chướng Khí
239
Đây Chính Là "Đầm Độc" ?
240
Lãnh Ngạo Thanh Niên
241
Có Mục Đích Khác!
242
Chim Ưng
243
Chuẩn Bị
244
Kịch Độc Kim Thiềm
245
Một Núi Không Thể Chứa Hai Cọp
246
Kịch Chiến
247
Tinh Quái Hoá Hình
248
Lần Cơ Hội Cuối Cùng!
249
Đánh Giết "Kịch Độc Kim Thiềm" !
250
Trong Đầm Bí Mật
251
Thần Bí "Bàn Tay"
252
"Nguy Cơ"
253
Oanh Động
254
Hạ Sơn
255
"Xuất Sư"
256
Dạ Hỏa
257
Đánh Lén Ban Đêm
258
Tiên Nhân Bối Kiếm
259
Không Còn Đường Lui
260
Vây Nguỵ Cứu Triệu
261
Ai Là Nội Gian?
262
Rốt Cuộc Là Ai?
263
Lang Gia Quận Phủ
264
Ngân Huyết Phái
265
Bắn Người Phải Bắn Ngựa Trước!
266
Quần Anh Điện
267
Lại Thấy Thạch Thanh
268
Bắc Hải Cự Nhân Tộc
269
Quỷ Dị "Bạch Hồ"
270
Nhiệm Vụ Truy Bắt
271
Thỏi Mực!
272
Phát Hiện
273
Tứ Trại Chủ
274
Thiên Âm Giáo Đột Kích
275
Cái Bẫy!
276
Lang Gia Tướng Quân
277
Tương Lai Bão Táp
278
Khẩn Cấp Triệu Lệnh
279
Nhiệm Vụ Thứ Hai
280
Thung Lũng
281
Kịch Chiến
282
Giúp Đỡ Bắc Hải Cự Nhân
283
Dưới Đất
284
Cổ Tuyền Kiếm
285
Trước Có Lang Sau Có Hổ
286
Trong Bóng Tối Sát Cơ
287
Sinh Tử MộT PháT
288
Hắc Ám Pho Tượng
289
Mời
290
Tù Binh
291
"Quyền Tại Ý Tiên Đồ"
292
Cự Nhân Quyền Pháp
293
Cùng Hổ Bàn Mưu (Thượng)
294
Cùng Hổ Bàn Mưu (Hạ)
295
Đàn Quạ
296
Đại Chiến (Một)
297
Đại Chiến (Hai)
298
Đại Chiến (Ba)
299
Đại Chiến (Bốn)
300
Đại Chiến (Năm)
301
Đại Chiến (Sáu)