Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Đế Ngự Sơn Hà

Truyện có 1313 chương.
102
Đệ Nhị Chi Tranh!
103
Đánh Bại Lý Thần
104
Rối Loạn
105
Cuối Cùng Khiêu Chiến
106
Biến Hóa
107
Kinh Thiên Nghịch Chuyển
108
Ngũ Quỷ Bàn Vận Đại Pháp
109
Học Trộm
110
Võ Điện Đẫm Máu!
111
Xuất Thủ Cứu Giúp
112
Tâm Hữu Linh Tê
113
Đánh Lén
114
Dương Kỷ Cùng Phương Bất Đồng
115
Trấn Định Lòng Người
116
Nguy Như Chồng Trứng
117
Kinh Ngạc
118
Truy Kích Lục Trại Chủ
119
Thần Hồ Kỳ Tiễn
120
Ngũ Trại Chủ
121
Kỳ Lạ
122
Hoài Nghi
123
Triều Đình Khen Thưởng
124
Đạp Cửa Mà Vào
125
Lão Quản Gia Có Chuyện
126
Nghiên Cứu Kinh Họa
127
Gia Tộc Thẩm Phán
128
Cao Chót Vót
129
Phong Mang
130
Đồ Cùng Chủy Hiện (*)
131
Náo Động
132
Sát Cơ
133
Quyết Định Rung Động!
134
Tướng Quân Tần Viêm
135
Vị Hôn Thê
136
Võ Thự
137
Liên Quan Với Tiền Triều Tin Tức
138
Trên Đại Lộ Hoả HồNg Kiệu Lớn
139
Đại Công Tử Dương Huyền Lãm
140
Đêm Dài Đằng Đẵng
141
Không Nên Trốn
142
Tám Năm Sau Lần Thứ Nhất Thấy Mặt!
143
Trưởng Thứ Chi Tranh
144
Đại Điện Nguy Cơ (Thượng)
145
Đại Điện Nguy Cơ (Hạ)
146
Đức Hành Điện Giám Quan 【 Thượng 】
147
Đức Hành Điện Giám Quan 【 Hạ 】
148
Bất Ngờ
149
Người Thứ Ba
150
Sử Sư Đứng Ra
151
Đinh Đô Úy Triệu Kiến
152
Thiên Âm Giáo Tung Tích
153
Tiểu Kỷ Ra Tay
154
Hành Động Lớn
155
Hoàn Toàn Thắng Lợi
156
Phát Hiện Lọt Lưới Cá Lớn!
157
Đánh Giết Thiên Âm Giáo Đà Chủ
158
Tàng Bảo Đồ!
159
Bí Mật Trên Đỉnh Đầu!
160
Lữ Trình Kết Điểm Cùng Khởi Điểm
161
Gợn Sóng Bức Tranh!
162
Thiết Quan Phái - Quyển 2
163
Bạt Tai
164
Ra Tay
165
Lệ Trang Thiếu Nữ
166
Tiên Hạc
167
Nan Đề
168
Làm Sư Huynh
169
Địch Ý!
170
Bí Ẩn
171
Phỏng Đoán Kiếm Ý
172
Cho Người Bất Ngờ Quyết Định!
173
"Kỳ Tích"!
174
Đại Lực Đan
175
Thành Viên Nòng Cốt Mô Hình!
176
Ngày Giao Lưu
177
Yếu Nhất? MạNh NhấT?
178
Ván Thứ Ba?
179
Đoàn Cương Ra Trận
180
Lửa Giận
181
Một Chiêu
182
Lận Thanh Yên
183
Chỉ Điểm Kiếm Pháp
184
Kinh Hãi
185
Tin Tức Tốt
186
Huyết Khí Như Rồng
187
Điện Mẫu Kiếm Pháp!
188
Chỗ Đột Phá
189
Tôn Tuyệt Đưa Kiếm
190
Tìm Hiểu Lôi Đình Ý Cảnh
191
Tiên Nhân Hoán Ảnh
192
Ngươi Thua Rồi
193
Trấn Nhỏ
194
Mi Tâm Nhảy Lên
195
Tô Hồng Phẫn Nộ
196
Kinh Người Đoàn Cương
197
Tai Hoạ Sát Nách
198
Súc Thế Một Đòn
199
Giằng Co!
200
Vô Cùng Dẻo Miệng
201
Rộn Ràng, Nhốn Nháo