Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Đế Ngự Sơn Hà

Truyện có 1313 chương.
909
Lẻn Vào Kế Hoạch
910
Triển Khai Thân Thủ
911
Gây Nên Đố Kị
912
Lấy Lực Phục Người (Một)
913
Lấy Lực Phục Người (Hai)
914
Dương Kỷ Suy Nghĩ
915
Xung Kích Chu Trùng Huyệt
916
Hùng Hồn Cửu Đỉnh Tiểu Vương Gia
917
Sáng Sớm Rối Loạn
918
Thân Phận Nguy Cơ
919
Đâm Giết
920
Trấn Áp Quân Ngũ Cường Giả
921
ĐốI LậP
922
Uy Hiếp
923
Giải Quyết Tốt Đẹp
924
Hoàng Thất Bí Điệp?
925
Cửu Khúc Thông Mạch Đan
926
Bạch Hổ Kiếm Đạo
927
Hắc Bạch
928
Thái Uyên Phủ Hành Trình (Một)
929
Thái Uyên Phủ Hành Trình (Hai)
930
Thái Uyên Phủ Hành Trình (Ba)
931
Thái Uyên Phủ Hành Trình (Bốn)
932
Thái Uyên Phủ Hành Trình (Năm)
933
Thái Uyên Phủ Hành Trình (6)
934
Thái Uyên Phủ Hành Trình (7)
935
Thái Uyên Phủ Hành Trình (8)
936
Thái Uyên Phủ Hành Trình (9)
937
Thái Uyên Phủ Hành Trình (10)
938
Tử Cực Đan
939
Cuối Cùng Thăm Dò
940
Bỗng Nhiên Tỉnh Ngộ
941
Võ Khoa Cử Bắt Đầu
942
Tà Thần Giáng Lâm (1)
943
Tà Thần Giáng Lâm (2)
944
Tà Thần Giáng Lâm (3)
945
Khoa Cử Ghi Danh
946
Vương Thái Tin Tức
947
Phát Hiện Theo Dõi
948
Cẩu Mang Điện
949
Âu Dương Chu Minh
950
Phòng Khách Phong Ba
951
Công Bộ Trắc Nghiệm
952
Mộc Con Rối (1)
953
Mộc Con Rối (2)
954
Mộc Con Rối (3)
955
Mộc Con Rối (4)
956
Mộc Con Rối (5)
957
Mộc Con Rối (6)
958
Mộc Hoàng Thần Công
959
Dương Kỷ Cảnh Giác
960
Lãnh Tụ Tin Tức
961
Hoành Đao Đoạt Chủy
962
Thiên Thủy Quận Yêu Cầu
963
Đúng Quy Cách ĐiềM TốT
964
Thần Bí Mộc Hệ Bảo Vật
965
Bắc Đấu Chân Quyền
966
Kỳ Phùng Địch Thủ
967
Nhìn Thấu Hư Thực
968
Dương Kỷ Thắng Lợi
969
Nghênh Ngang Rời Đi
970
Tìm Hiểu Mộc Hoàng Thần Công (1)
971
Tìm Hiểu Mộc Hoàng Thần Công (2)
972
Tìm Hiểu Mộc Hoàng Thần Công (3)
973
Lẻn Vào Cẩu Mang Điện (1)
974
Lẻn Vào Cẩu Mang Điện (2)
975
Lẻn Vào Cẩu Mang Điện (3)
976
Võ Khoa Cử Mở Màn
977
Lên Một Tầng Nữa
978
Mộc Long Ký Ức
979
Thanh Đế Pháp Bào Tác Dụng
980
Chính Thức Lên Sàn
981
Châu Phủ Võ Điện
982
Danh Tiếng Chính Sức Mạnh Trần Bột
983
Dương Kỷ Trận Đầu Tỷ Thí
984
Náo Động Toàn Trường
985
MỗI NgườI MộT Ý
986
Ngông Cuồng Đánh Đổi
987
Tàng Kiếm Cung, Kiếm Vô Cữu
988
Trương Phó Lên Sàn
989
Tà Thần Phân Thân
990
Văn Nha Môn
991
"Thái Tử" Tái Hiện (Một)
992
"Thái Tử" Tái Hiện (Hai)
993
Lòng Rối Như Tơ Vò Âu Dương Chu Minh (Một)
994
Lòng Rối Như Tơ Vò Âu Dương Chu Minh (2)
995
Lòng Rối Như Tơ Vò Âu Dương Chu Minh (3)
996
Trương Phó Vọng Tưởng
997
Màn Kịch Quan Trọng Khoa Cử Thi Văn (Một)
998
Màn Kịch Quan Trọng Khoa Cử Thi Văn (2)
999
Màn Kịch Quan Trọng Khoa Cử Thi Văn (3)
1000
Màn Kịch Quan Trọng Khoa Cử Thi Văn (4)
1001
Màn Kịch Quan Trọng Khoa Cử Thi Văn (5)
1002
Màn Kịch Quan Trọng Khoa Cử Thi Văn (6)
1003
Màn Kịch Quan Trọng Khoa Cử Thi Văn (7)
1004
Dương Kỷ Hiến Kế (Một)
1005
Dương Kỷ Hiến Kế (2)
1006
Trong Cung Điện Dưới Lòng Đất Bí Sự Tình (Một)
1007
Trong Cung Điện Dưới Lòng Đất Bí Sự Tình (2)
1008
Quan Trong Cung Điện Dưới Lòng Đất Bí Sự Tình (3)