Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Đế Ngự Sơn Hà

Truyện có 1313 chương.
1
Dương Kỷ - Quyển 1
2
Khẩn Cấp
3
Thể Hồ Quán Đỉnh
4
Lòng Trắc Ẩn
5
Vô Sỉ Tiểu Nhân!
6
Sức Mạnh Kinh Người
7
Nguy Cơ Đến
8
Phẫn Nộ
9
Săn Bắn
10
Thần Bí Thiếu Nữ
11
Biếu Tặng Công Pháp
12
12 : Độc Xà Chi Vương
13
13 : Mật Báo
14
14 : Sát Cơ
15
Luyện Công
16
16 : Kịch Chiến
17
Kinh Sợ
18
18 : Học Trộm Võ Công
19
Quan Vương Xà Nhận Chủ
20
20 : Đột Phá Cùng Lĩnh Ngộ
21
21 : Bạch Xà Thổ Tín
22
Luận Bàn Võ Nghệ
23
23 : Thảo Thượng Phi
24
Đại Quản Gia
25
Lòng Đề Phòng Người Khác
26
Kỳ Quái Ăn Mày
27
27 : Hô Hấp Chín Đoạn
28
Bạch Cốt Sứ
29
Bạch Cốt Sứ Uy Hiếp
30
Múa Rìu Qua Mắt Thợ
31
31 : Thiên Âm Giáo
32
Sư Phụ
33
Vân Thủ
34
Bách Thảo Hoàn
35
Dương Mãnh Bái Phỏng
36
Chân Vũ Đường
37
37 : Hô Hấp Mười Đoạn
38
Tiểu Kỷ Viết Chữ
39
Bức Tranh Thứ Hai!
40
Mi Tâm Dị Động
41
41 : Quyền Trong Ý Chí
42
Lục Lâm Hãn Phỉ
43
Theo Dõi
44
Lý Tam Công Tử
45
Nhìn Thấu
46
Đánh Giết
47
Gặp Mặt!
48
Quyền Ý Hợp Nhất
49
Hố Thiên Thạch
50
Thái Hợp Ma Hổ Quyền
51
Võ Đạo Một Tầng
52
Hắc Phong Cướp Đường
53
53 : Kinh Người Chân Tướng
54
Bình Xuyên Thành
55
Phương Bất Đồng
56
Văn Khoa Cử
57
Nho Giả Bốn Tâm
58
Phá Đề
59
Mời Rượu
61
Gió To!
62
Võ Điển
63
Sử Sư
64
Văn Thánh Văn Chương
65
Chính Khí Sông Dài
66
Oan Gia Ngõ Hẹp
67
Thong Dong Thoát Thân
68
Ghi Khắc
69
Võ Khoa Cử Bắt Đầu!
70
Vòng Thứ Nhất Thi Đấu
71
Thắng Đầu
72
Cao Thủ Như Mây
73
Hàn Tân Tin Tức
74
Địa Long Tửu Lâu
75
Một Núi Không Thể Chứa Hai Cọp
76
Thiên Phú Nhìn Thấu Chiêu Thức!
77
Võ Vô Đệ Nhị!
78
78 : Lôi Đài Đệ Nhất
79
79 : Lữ Lăng Xuất Hiện
80
Võ Đạo Mười Tầng
81
Phát Hiện
82
Thi Vòng Hai Bắt Đầu
83
Như Hai Người Khác Nhau!
84
Nở Mày Nở Mặt
85
Nộ Mãng Quyền Pháp
86
Tả Quang Đấu
87
Bất Ngờ
88
Vương Huyền "Tiết Tấu"
89
"Ta Thua Rồi"
90
Chiến Đấu "Bản Năng"
91
Dùng "Huyết Khí Hoàn"
92
Sư Tử Hống
93
Được Mong Đợi Nhất "Chiến Đấu"
94
Đánh Bại Tả Quang Đấu!
95
Lục Trại Chủ
96
Hổ Lang Chi Mưu
97
Võ Khoa Cử Khen Thưởng
98
Bạch Thánh Minh
99
Cương Bối Viên
100
Tiểu Kỷ Xuất Kích
101
MạNh NhấT Chi Tranh