Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đế Huyền Thiên

Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Còn tiếp
Số chữ 320,567
Cập nhật
Năm xuất bản 2016

Giới Thiệu Truyện Đế Huyền Thiên

Tiểu Tiểu Dược Nô Khảm Khả Sinh, Duy Ngã Độc Tôn Thôn Thiên Đỉnh.

Huyền Thiên Nhất Đế Chưởng Càn Khôn, Song Quyền Hám Thế Trấn Vạn Linh.

Lê Thần, nắm giữ đặc thù Huyết Mạch Lý gia Dược Nô, không hiểu nguyên nhân không cách nào ngưng tụ Nội Tức, trở thành người người có thể lấn đồ bỏ đi.

Nhân duyên tế hội vào Tông Môn, tuyệt cảnh ra đời nuốt Yêu Hạch, tập luyện Cửu Mạch Thông Thiên Quyết, thành tựu Hỗn Nguyên Hoang Thể.

Xông Tông Môn, trấn Yêu Ma, ép Đế Mạch, lấy Thôn Thiên Luyện Đỉnh chi uy, quan sát Vũ Trụ Hồng Hoang, cuối cùng tôn Huyền Thiên Đại Đế!

Ngươi tại Tông Môn khoe oai, ta tại Vực Ngoại xưng bá, vạn linh kinh sợ ta! —— Lê Thần

Võ Giả đẳng cấp: Nhân (Nội Tức cảnh chín tầng, Đoán Chân cảnh, Cố Nguyên cảnh), Địa (Đan Toàn cảnh, Tinh Hải cảnh, Huyền Cương cảnh), Thiên?

Võ Đạo cảnh giới: Thế, Ý, Vực (Sơ Khuy, Tiểu Thành, Đại Thành, Viên Mãn, Hóa Cảnh)

Võ Cực tu dưỡng: Sơ Khuy, Tiểu Thành, Đại Thành, Viên Mãn, Hóa Cảnh

Công Pháp đẳng cấp: Nhân, Huyền, Địa, Thiên Tam Giai (Sơ Cấp, Trung Cấp, Cao Cấp, Đỉnh Cấp)

Vũ khí đẳng cấp: Tinh, Linh, Bảo Tam Giai (Hạ Phẩm, Trung Phẩm, Thượng Phẩm, Cực Phẩm)

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Đế Huyền Thiên!