Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

63

Bình

254

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Đấu Phá Thương Khung

Truyện có 1641 chương.
1
Thiên Tài Rơi Rụng
2
Đấu Khí Đại Lục
3
Khách Nhân
4
Vân Lam Tông
5
Tụ Khí Tán
6
Luyện Dược Sư
7
Hưu!
8
Thần Bí Đích Lão Giả
9
Dược Lão
10
Tá Tiễn
11
Phường Thị
12
Li Hắn Viễn Điểm
13
Hắc Thiết Phiến
14
Hấp Chưởng
15
Tu Luyện
16
Tiêu Trữ
17
Xung Đột
18
Huyền Giai Cao Cấp Đấu Kĩ
19
Huấn Luyện Tàn Khốc
20
Phách Mại
21
Nhị Phẩm Luyện Dược Sư Cốc Ni
22
Thanh Phong Quyết
23
Tranh Đoạt
24
Nhất Thiết Đãi Tục
25
Tiễn Do Ngã Xuất
26
Khổ Tu
27
Trùng Kích Đệ Thất Đoạn
28
Cường Hóa Hấp Chưởng
29
Trọng Yếu Đích Nhật Tử
30
Vẫn Lạc Thiên Tài
31
Nhất Tinh Đấu Giả
32
Khiêu Chiến
33
Chứng Thực
34
Phiên Thân
35
Cảm Giác Tội Ác
36
Hoạt Kê Đột Phá
37
Tiêu Ngọc
38
Tiểu Tử Này, Không Đơn Giản
39
Nghi Thức Phục Trắc
40
Chấn Động
41
Tăng Khí Tán
42
Ngươi Thua
43
Thực Lực Của Tiêu Viêm
44
Ngươi Muốn Thử Không?
45
Lạc Mạc
46
Tiêu Viêm Bạo Nộ
47
Xâm Phạm
48
Đấu Khí Các
49
Lựa Chọn Công Pháp
50
Bang ?
51
An Tâm
52
Đột Phá
53
Đệ Cửu Đoạn
54
Trù Tiễn
55
Bất Tiểu Tâm
56
Già Nam Học Viện
57
Nghiễm Cáo
58
Cao Giá
59
Đấu Giá Kết Thúc
60
Dược Tài Đáo Thủ
61
Trang
62
Đánh
63
Dị Hỏa Bảng
64
Luyện Chế Tụ Khí Tán
65
Tấn Cấp Đấu Giả
66
Phần Quyết
67
Lựa Chọn
68
Vẫn Lạc Tâm Viêm
69
Huân Nhi Tức Giận
70
Dò Xét
71
Tình Thế Của Tiêu Gia
72
Sơ Học Luyện Dược
73
Lần Đầu Tiên Chế Thuốc
74
Không Mời Mà Đến
75
Đại Thủ Bút
76
Hợp Tác
77
Đoạn Kỳ Dược Lộ
78
Luyện A, Luyện Tự Nhiên Đột Phá
79
Tiêu Gia Phản Kích
80
Luyện Dược Sư Liễu Tịch
81
Phát Hiện
82
Thẳng Thắn
83
Tiểu Phường Chủ
84
Phế Bỏ
85
Tiếp Nhận
86
Khiêu Chiến
87
Hạ Sát Thủ
88
Hạ Màn
89
Nguyệt Hắc Phong Cao
90
Liệu Lý Hậu Sự
91
Dạ Trung Tương Đáo
92
Thưởng
93
Bán Lộ Hủy Dược
94
Ánh Mắt Đĩnh Soa
95
Chương 95
96
Gia Liệt Gia Tộc Đích Hoàn Cảnh
97
Thừa Nhận
98
Tuyết Ny
99
Điều Nan
100
Uy Hiếp