Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

17

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Đấu Phá Thương Khung Huyền Thoại Ngũ Tài Nhân

Truyện có 19 chương.
1
Tự Chương
2
Giới Thiệu Thế Giới (1)
3
Giới Thiệu Thế Giới: Hệ Thống Cấp Bậc Và Sức Mạnh (2)
4
Giới Thiệu Thần Giới Và Tứ Đại Đài Ngàn Thiên Vũ Trụ (3)
5
Quyển I: Vân Lam Tông – Ngũ Tài X Nạp Lan Truyện - Khởi Đầu 1
6
Quyển I: Vân Lam Tông – Ngũ Tài X Nạp Lan Truyện - Khởi Đầu 2
7
Quyển I: Vân Lam Tông – Ngũ Tài X Nạp Lan Truyện - Khởi Đầu 3
8
Quyển I: Vân Lam Tông – Ngũ Tài X Nạp Lan Truyện - Nạp Lan Gia Tộc
9
Quyển I: Vân Lam Tông – Ngũ Tài X Nạp Lan Truyện - Nạp Lan Gia Tộc 2
10
Quyển I: Vân Lam Tông – Ngũ Tài X Nạp Lan Truyện - Nạp Lan Gia Tộc 3
11
Quyển I: Vân Lam Tông – Ngũ Tài X Nạp Lan Truyện - Ám Lưu Dũng Động 1
12
Quyển I: Vân Lam Tông – Ngũ Tài X Nạp Lan Truyện - Ám Lưu Dũng Động 2
13
Quyển I: Vân Lam Tông – Ngũ Tài X Nạp Lan Truyện - Ám Lưu Dũng Động 3
14
Quyển I: Vân Lam Tông – Ngũ Tài X Nạp Lan Truyện - Ám Lưu Dũng Động 4
15
Quyển I: Vân Lam Tông – Ngũ Tài X Nạp Lan Truyện - Ám Lưu Dũng Động 5
16
Quyển I: Vân Lam Tông – Ngũ Tài X Nạp Lan Truyện - Ám Lưu Dũng Động 6
17
Quyển I: Vân Lam Tông – Ngũ Tài X Nạp Lan Truyện - 'Thần' 1
18
Quyển I: Vân Lam Tông – Ngũ Tài X Nạp Lan Truyện - 'Thần' 2
19
Quyển I: Vân Lam Tông – Ngũ Tài X Nạp Lan Truyện - 'Thần' 3
Chọn khoảng: 1 - 19