Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

4

Bình

404

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Truyện có 176 chương.
1
Đấu Khí Đại Lục
2
Tiêu gia
3
Kiểm tra thực lực
4
Sự kiện đầu tiên bắt đầu ( 1 )
5
Sự kiện đầu tiên bắt đầu ( 2 )
6
Sự kiện đầu tiên bắt đầu ( 3 )
7
Sự kiện đầu tiên bắt đầu ( Kết )
8
Phần thưởng + quà tân thủ.
9
Siêu Cấp Thương Khung hệ thống
10
Phách Mại hội
11
Nhã Phi
12
Nhã Phi ( 2 )
13
Tiêu lão rời đi
14
Đấu giả cuối cùng cũng đột phá
15
Lỡ thành tiêu điểm
16
Chiếm tiện nghi của Nhã Phi
17
Tán đổ Nhã Phi? Tìm chết?
18
Cơ Huyền ra tay
19
Đấu Khí các
20
Quay thưởng
21
Thoát thai hoán cốt đan
22
Bát Long Khuyết Mạch
23
Diễm Phúc
24
Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
25
" Cứu " mĩ nhân
26
Nhiệm vụ mới
27
Giết Liễu Tịch
28
Vô sỉ rồi trang bức
29
Hệ thống hố cha
30
Lục tinh Đấu giả
31
Già Nam Học viên triêu sinh
32
Bia Đỡ
33
Chiến học viên của Già Nam học viện
34
Phế vật
35
Nhược Lâm
36
Cơ Huyền diễn sâu
37
Rời đi
38
Ma thú sơn mạch
39
Tiểu Y Tiên
40
Nhiệm vụ " trợ giúp Tiểu Y Tiên "
41
Phiền phức
42
Chuẩn bị tìm bảo
43
Nham Xà
44
Tầm bảo
45
Bị phục kích
46
Trốn thoát
47
Từ biệt Tiểu Y Tiên
48
Học tập Địa giai công pháp
49
Hệ thống tiến cấp
50
Đấu kĩ " Đoạt Mệnh Thủ "
51
Tử Tinh Dực sư vương và Vân Vận
52
Vân Vận, chữa thương ( 1 )
53
Vân Vận, chữ thương ( 2 )
54
Ba người nói chuyện
55
Xuân Dược
56
Lời thề
57
Nhiệm vụ " Chinh phục Vân Vận "
58
Kế hoạch điên cuồng - Thu phục Tử Tinh Dực sư vương
59
Nguy hiểm - Thành công
60
Thu phục Tử Tinh Dực sư vương - Đột phá nhị tinh đấu sư
61
Vân Vận rời đi
62
Mục Xà - Bại
63
Gặp Tiểu Y Tiên
64
Cùng Tiểu Y Tiên rời đi
65
Sơ kiến Ách Nan Độc Thể
66
Tiểu Y Tiên rời đi
67
Tam phẩm dược sư Liễu Nặc
68
Dược sư công hội
69
Khảo sát dược sư
70
Thông qua khảo hạch Nhất phẩm luyện dược sư
71
Thông qua khảo hạch Nhị phẩm luyện dược sư
72
Cơ Huyền bốc phét
73
Xà Nhân tộc - Nguyệt Mị
74
Truy đuổi
75
Viện Binh
76
Thoát nạn
77
Ẩn Nấp
78
Trợ giúp Mỹ Đồ Toạ
79
Thất hải thôn thiên mãng
80
Gặp lại Vân Vận
81
Ngũ Xà Vương tháo chạy
82
Hấp thụ
83
Gia Mã Đế Quốc
84
Gặp lại Nhã Phi
85
Đánh nhỏ lớn tới tìm
86
Nhã Phi ăn giấm.
87
Đêm khuya thích hợp giết người
88
Diệt
89
Cùng Nhã Phi " song tu "
90
Hậu song tu
91
Luyện chế tam phẩm đan dược - Thành công
92
Tiêu Viêm đến Gia Mã
93
Huân Nhi rối bời
94
Luyện Dược sư đại hội
95
Khảo hạch
96
Khảo sát kết thúc.
97
Nạp Lan Gia tiệc
98
Mộc Chiến
99
Nạp Lan Yên Nhiên ra tay
100
Khánh điển đại hội
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 176