Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

5

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Đạo Thần

HắcNguyệtTiểuTà · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
94 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện có thể là hay cũng có thể là không